Logo

Våra färger och oljor är underhållsbara dvs. du kan med enkla åtgärder se till att ytor behandlade med dem fortsätter vara slitstarka och fina, utan att behöva göra om arbetet från början.
De framställs med linolja från vilken alla beståndsdelar utom de oxiderande fettsyrorna är avlägsnade genom raffinering. Det gör att de torkar utmärkt, är hållbara och mögelresistenta.
Tillverkningen baseras på teknik från linoljefärgens glansdagar som har förfinats med modern processteknik.