Selders Dammbindare för betong

BILDAR EN DAMMFRI YTA OCH VERKAR PÅ DJUPET – ALLT  MED EN APPLICERING

Sammansättning
Torkande vegetabilisk olja i 50/50 vattenemulsion.

Framställning
De torkande fettsyrorna tillvaratas ur linolja genom raffinering. Läs mer om raffineringen på sidan TEKNOLOGI.

Åtgång
4-10 m2/liter beroende på betongens porositet, i genomsnitt 7 m2/liter.

Förpackning
10 liters plastdunkar eller 200 liters plåtfat med tappventil.

Pris
7.- €/liter + förpackning och transport.

Bruksanvisning

Applicera Selder Dammbindare på ytan som skall behandlas med gummiraka, roller eller spruta. Flytta Dammbindare från ställen som inte mera absorberar till ställen som absorberar. Applicera mer dammbindare vid behov. Applicera och sprid tills hela ytan är impregnerad. Dammbindare som eventuellt har blivit kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn sedan den härdats. Avlägsna därför överflödig dammbindare inom en timme.

Vattnet i Dammbindaren avdunstar och oljan härdas på ett dygn vid 20⁰C och god ventilation. Oljan härdas genom oxidering och tiden beror på: 1. Syretillgång och 2. temperatur.

Torkningstiden varierar därför från några timmar till flera dagar.

Egenskaper

Selder Dammbindare tränger in i betongen någon millimeter och bildar ett skikt som binder silikat- och annat damm. Den avger en karakteristisk doft av linolja som försvinner efter några dagar eller veckor då oljan har härdats fullt ut.

Arbetsskydd

Selder Dammbindare är inte giftig. Skyddskläder eller andra skydd behövs inte.

Den förorsakar diarré om man sväljer den.

Den bör sköljas bort med vatten om den hamnar i ögonen då den irriterar.

Rengöring av verktyg, kärl, kläder och hud

Dammbindare tvättas bort med såpa, t.ex. linolje- eller tallsåpa.

Dammbindaren bildar när den härdas ett klibbigt, plastliknande ämne, linoxin. Det kan avlägsnas genom att blöta med outspädd såpa tills det mjuknat tillräckligt för att avlägsnas. Detta kan ta ett dygn eller mer.