Stenolja

Stenolja

Torkande olja som skyddar keramik, tegel, puts, betong och annan porös sten mot smuts och väta. Innehåller inget lösningsmedel.

Förpackad i 0,25 liters,1 liters och 5 liters plåtkanistrar samt i 200 och 1000 liters fat. Återförsäljare

STENOLJA är linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffineringsmetod. Den tränger in i underlaget och torkar snabbt genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning. Den är biologiskt icke nedbrytbar, vattenavstötande och motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror, t.ex. citron, vin, ättika.
Vid 20 °C och god ventilation torkar STENOLJA inom ett dygn.
Läs mer om vår TEKNOLOGI.

STENOLJA

  • absorberas av porös sten och ger skydd på djupet.
  • ersätter silikatbehandling på oslipad betong med skinn av cement.
  • ersätter epoxibehandling då slipad betong impregneras och efterpoleras.

Ladda ner bruksanvisningen i PDF här eller läs den nedan.
Det tekniska databladet och säkerhetsdatabladet i PDF ligger under fliken "Datablad" i huvudmenyn.

Video Mikkel Selder visar hur man oljar ett stengolv

SELDER & COMPANY AB
BRUKSANVISNING FÖR STENOLJA

Arbetet skiljer sig markant från det med andra impregneringsoljor.
LÄS OMSORGSFULLT FÖR ETT BRA RESULTAT.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRBEREDELSER (klicka för att läsa kapitlet)

GOLV I HEMMILJÖ (klicka för att läsa kapitlet)

OSLIPADE BETONGGOLV MED CEMENTSKINN (klicka för att läsa kapitlet)

GOLV I OFFENTLIG MILJÖ SOM UTSÄTTS FÖR SMUTS (klicka för att läsa kapitlet)

UNDERHÅLL (klicka för att läsa kapitlet)

ÅTGÅNG (klicka för att läsa kapitlet)

ARBETSSKYDD (klicka för att läsa kapitlet)

SÄKERHET (klicka för att läsa kapitlet)