Golvolja

Golvolja

Torkande olja för behandling och polering av parkett och trägolv.  Innehåller inget lösningsmedel.

Förpackad i 1 liters och 5 liters plåtkansistrar samt i 200 och 1000 liters fat. Återförsäljare

GOLVOLJA är linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffineringsmetod. Den tränger in i underlaget och torkar snabbt genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning. Den är biologiskt icke nedbrytbar, vattenavstötande och motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror, t.ex. citron, vin, ättika.
Vid 20 °C och god ventilation torkar GOLVOLJA inom ett dygn.
Läs mer om vår TEKNOLOGI.

GOLVOLJA absorberas av parketten eller golvplankorna till ett djup av 1,5 – 3 mm och ger ytan en djup lyster som inte kan fås med vax eller syntetiska oljor, som bara lägger sig på ytan. Därför håller behandlingen tills det impregnerade träskiktet har slitits bort; i praktiken i årtionden.
Skador kan lätt åtgärdas genom att slipa bort det skadade träet och därefter oljepolera stället.
Där golvet utsätts för hårt slitage uppstår med åren blanka stråk. De blir som nya om man polerar dem med polerskiva och en liten mängd GOLVOLJA vid rumstemperatur.

Ladda ner bruksanvisningen i PDF här eller läs den nedan.
Det tekniska databladet och säkerhetsdatabladet i PDF ligger under fliken "Datablad" i huvudmenyn. 

SELDER & COMPANY AB
BRUKSANVISNING FÖR GOLVOLJA
Arbetet skiljer sig markant från det med andra träoljor. LÄS OMSORGSFULLT FÖR ETT BRA RESULTAT.

Slipa golvet med minst #180 slipnät. Ett grövre nät gör märken som oljan inte kan fylla då den verkar inne i träet. För en halkskyddande yta kan du använda ner till #80.

Värm GOLVOLJA till 130 °C i en fritös. Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad och en oljefilm blir kvar på ytan.

GOLVOLJA vid 130 °C är tunnflytande som vatten. När du påför varm GOLVOLJA förångas fukt inne i träet, ringporer öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande GOLVOLJAN tränger in. Man kan se små bubblor av ånga när man påför varm GOLVOLJA.

Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm GOLVOLJA – oljan leder föga värme och vid denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid spill. GOLVOLJANS kokpunkt är 300 ⁰C. Värms den till 180 ⁰C börjar den avge en vit, skarpt luktande ånga från ytan. Vid 130 ⁰C avger den endast en doft av linolja.

Slipa in oljan: Efter cirka 20 minuter, slipa in oljan som blivit kvar på ytan med slipnät #240-320 på en singelskurmaskin. Det oljemättade slipdammet fyller träytans små ojämnheter och gör den jämn och slät.
Halkskydd: Slipa in oljan med slipnät # 80-100.

Torka av: Efter 20-30 minuter, torka noggrant bort all olja som är kvar på ytan; den bildar annars ett klibbigt skinn.

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa innan oljan torkar.
Video: Mikkel Selder visar hur man tvättar penslar med GROVSÅPA.

Ge tid att oxidera: Vid 20 ⁰C och god ventilation torkar oljan inom ett dygn. Den torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i kyla och dålig ventilation kan det ta en vecka eller mer.

Oljepolera: Börja med en slippad # 500 fuktad med GOLVOLJA. Håll padden fuktad med oljan. Alltför torr pad bara slipar, alltför våt pad ”oljeplanar” och polerar inte. Fortsätt med #1000-2000 som ger en halvglansig yta.
För högglansig yta, gå omgående vidare till # 3000-5000. Fortsätt tills hela ytan har den önskade glansgraden.

OBS: Vi rekommenderar polering av arbetsstycken med LINOLJA FERNISSA. Undvik dock att polera golv med den. Om golvet är vid rumstemperatur eller varmare, torkar den innan du är färdig med arbetet.

Torka av: Avlägsna resterna av olja och slipdamm genom att noggrant torka av ytan med en torr bomullstrasa.

UNDERHÅLL

Skador kan lätt åtgärdas genom att slipa bort det skadade träet och därefter oljepolera stället. Där golvet utsätts för hårt slitage uppstår med åren blanka stråk. Sådana ställen blir som nya om man polerar det med polerskiva och en liten mängd rumstempererad GOLVOLJA.

OBS: Använd inte alkaliska tvättmedel, t.ex. GROVSÅPA då oljan reagerar med baser (motsatsen till syror). Om detta sker, upplöses det yttersta skiktet och ytan måste poleras om. Tvätt med såpa är således ett utmärkt sätt att ”nollställa” en svårt nersmutsad yta till grund för polering.

GENERELLT

ÅTGÅNG
Cirka 1-2 dl/m2. Den största källan till variation är mängden sprickor och deras egenskaper.

OBS: Björk och bok blir flammig när den behandlas med GOLVOLJA, och det är svårt att åstadkomma en oljepolerad yta på dessa träslag. Detta beror på att träet absorberar mycket olja och att det oljebehandlade träets färg växlar, speciellt på limmade stavar som uppvisar olika snittytor.

ARBETSSKYDD
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130 ⁰­C. Oljan leder föga värme och vid denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid spill.

SÄKERHET

GOLVOLJA består av oxiderande fettsyror som kan självantändas.
Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av GOLVOLJA skall utan dröjsmål dränkas i vatten.
Oljebehandlade ytor och penslar självantänds inte. Faran gäller endast fibrösa material.

GOLVOLJA är otjänlig som föda.
Den torkar i matsmältningskanalen och orsakar diarré.

Metallföremål som har varit i varm olja bränner.