Möbelolja

Möbelolja

Torkande olja för behandling och polering av ädelträ.

Förpackad i 5 liters, 1 liters och 0,25 liters  samt 200 och 1000 liters fat. Återförsäljare

MÖBELOLJA är linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffineringsmetod. Den tränger in i underlaget och torkar snabbt genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning. Den är biologiskt icke nedbrytbar, vattenavstötande och motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror, t.ex. citron, vin, ättika.
Vid 20 °C och god ventilation torkar MÖBELOLJA inom ett dygn.
Läs mer om vår TEKNOLOGI.

Du skapar vackra och hållbara träytor från matt till högblank med MÖBELOLJA och LINOLJA FERNISSA.

Impregnera först arbetsstycket med varm MÖBELOLJA.
Skapa den önskade ytan – från sidenmatt till högblank - följande dag med oljepolering.
Du väljer glansgrad genom att använda grövre eller finare polerduk. Polering med LINOLJA FERNISSA ger en ännu hårdare och glansigare yta.

Möbeloljan är fri från lösningsmedel. Därför reser sig inte träfibrerna på ytan, och ingen efterslipning behövs.

MÖBELOLJA absorberas av arbetsstycket till ett djup av 1,5 – 3 mm, och ger ytan en djup lyster som inte kan fås med vax eller syntetiska oljor, som bara lägger sig på ytan.

Skador kan lätt åtgärdas genom att slipa bort det skadade träet och därefter oljepolera stället.

Ladda ner bruksanvisningen i PDF här eller läs den nedan.
Det tekniska databladet och säkerhetsdatabladet i PDF ligger under fliken "Datablad" i huvudmenyn.

Video Skogshults Snickeri påför 130 °C raffinerad linolja

Video: Oljepolerade skärbrädor av Skogshult Snickeri

Video Mikkel Selder visar hur man slipar och polerar en ekskiva


Video Mikkel Selder visar hur man renoverar en sliten bänkskiva


Video En oljepolerad yta är vattenavvisandeSELDER & COMPANY AB
BRUKSANVISNING FÖR MÖBELOLJA

Arbetet skiljer sig markant från det med andra träoljor.
LÄS OMSORGSFULLT FÖR ETT BRA RESULTAT.

Gäller för behandling av ädelträ. För behandling av andra träslag, använd GRUNDOLJA.

Slipa arbetsstycket med minst #180 slipnät. Ett grövre nät gör märken som oljan inte kan fylla då den verkar inne i träet.

Värm MÖBELOLJA till 130 °C i en fritös.

Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad och en oljefilm blir kvar på ytan.

När du behandlar trä med MÖBELOLJA vid 130 °C förångas fukt inne i träet, ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande MÖBELOJAN tränger in. Man kan se små bubblor av ånga när man påför varm MÖBELOLJA.

Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm MÖBELOLJA – oljan leder föga värme och vid denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid spill. MÖBELOLJANS kokpunkt är 300 ⁰C. Värms den till 180 ⁰C börjar den avge en vit, skarpt luktande ånga från ytan. Vid 130 ⁰C avger den endast en doft av linolja.

Slipa in oljan: Efter cirka 20 minuter, slipa in oljan som är kvar på ytan med slipnät #240-320. Det oljemättade slipdammet fyller träytans små ojämnheter och gör den jämn och slät.

Torka av: Efter 20-30 minuter, torka noggrant bort det oljemättade slipdammet som är kvar på ytan; det bildar annars ett klibbigt skinn.

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa innan oljan torkar.

Ge tid att oxidera: Vid 20 ⁰C och god ventilation torkar oljan inom ett dygn. Den torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

Oljepolera till önskad gransgrad med LINOLJA FERNISSA.

ARBETSSKYDD
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130 ⁰­C. Oljan leder föga värme och vid denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid spill.

SÄKERHET

MÖBELOLJA består av oxiderande fettsyror som kan självantändas. Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av MÖBELOLJA skall utan dröjsmål dränkas i vatten. Oljebehandlade ytor och penslar självantänds inte. Faran gäller endast fibrösa material.

MÖBELOLJA är otjänlig som föda. Den torkar i matsmältningskanalen och orsakar diarré. 

Metallföremål som har varit i varm olja bränner.