Möbelolja

Möbelolja

Torkande olja för behandling och polering av ädelträ.

Förpackad i 5 liter och 1 liter burkar. Återförsäljare

MÖBELOLJA är 100 % förpolymeriserade omättade fettsyror av linolja. Den är biologiskt icke nedbrytbar och vattenavstötande. Den motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror, t.ex. citron, vin och ättika. Linoljans övriga beståndsdelar torkar inte och har avlägsnats. Den torkar (d.v.s. härdas) därför snabbt och fullständigt till linoxin, en naturlig polymer. Vid 20 °C och god ventilation torkar MÖBELOLJA inom ett dygn. Läs mer om vår TEKNOLOGI.

Du skapar vackra och hållbara träytor från matt till högblank med MÖBELOLJA och LINOLJA FERNISSA.

Video Mikkel Selder visar hur man slipar och polerar en ekskiva


Video Mikkel Selder visar hur man renoverar en sliten bänkskiva


Video En oljepolerad yta är vattenavvisande


Video Oljepolerade skärbrädor av Skogshult Snickeri

Impregnera först arbetsstycket med varm MÖBELOLJA.
Skapa den önskade ytan – från sidenmatt till högblank - följande dag med oljepolering.
Du väljer glansgrad genom att använda grövre eller finare polerduk. Polering med LINOLJA FERNISSA ger en ännu hårdare och glansigare yta.

Möbeloljan är fri från lösningsmedel. Därför reser sig inte träfibrerna på ytan, och ingen efterslipning behövs.

MÖBELOLJA absorberas av arbetsstycket till ett djup av 1,5 – 3 mm, och ger ytan en djup lyster som inte kan fås med vax eller syntetiska oljor, som bara lägger sig på ytan.

Skador kan lätt åtgärdas genom att slipa bort det skadade träet och därefter oljepolera stället.

Ladda ner produktdatabladet i .pdf: MÖBELOLJA

Video Skogshults Snickeri påför 130 °C raffinerad linolja


BRUKSANVISNING

Arbetsmetoderna skiljer sig markant från dem med andra träoljor.

Slipa arbetsstycket med minst #180 slipnät tills ytan är trären. Ett grövre nät gör repor som oljan inte kan fylla då den verkar inne i träet. 

Värm MÖBELOLJA till 130­ °C i en fritös.

Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid olja från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad och ett tunt lager MÖBELOLJA blir kvar på ytan.
När du behandlar trä med MÖBELOLJA vid 130 °C förångas fukt inne i träet - ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande oljan tränger djupare in. Man kan se små ångbubblor tränga genom oljefilmen på ytan när man påför varm MÖBELOLJA.
Du kan tryggt arbeta med 130 °C varm MÖBELOLJA – den varken bränner eller osar.  MÖBELOLJANS kokpunkt är 300 °C och den börjar avge vit, skarpt luktande ånga från ytan vid 180 °C. Vid 130 °C avger den endast en doft av linolja.

Låt MÖBELOLJAN absorberas under en timme.

Slipa in oljan som blivit kvar på ytan med ett slipnät #120. Tillsätt sedan litet olja och polera omsorgsfullt med ett # 320 slipnät. Det oljemättade slipdammet fyller träytans små ojämnheter och gör den jämn och slät.

Avlägsna efter 20-30 minuter noggrant all olja och allt slipdamm som har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med MÖBELOLJA.

Låt oxidera under minst ett dygn. Sörj för värme och god ventilation. Oljan torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan oljan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

Polera till önskad finish med slipnät eller -padd och lite MÖBELOLJA.
För grov yta, #100-120.
För sidenmatt yta, #220-240.
För halvglansig yta, #1000-2000.
För högglansig yta, använd LINOLJA FERNISSA och slippadd #3000-5000.

Håll ytan fuktig genom att blöta slipnätet eller padden med MÖBELOLJA eller LINOLJA FERNISSA. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans.

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa, t.ex GROVSÅPA.

ARBETSSKYDD
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill.

UNDERHÅLL

Skador kan lätt åtgärdas genom att slipa bort det skadade träet och därefter oljepolera stället.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING!
MÖBELOLJA består av oxiderande fettsyror. Slipskivor, trasor och liknande som fuktats med det måste utan dröjsmål dränkas i vatten och genomblötas grundligt innan de kastas bort. Oljebehandlade ytor antänds inte på egen hand, faran gäller bara fibrösa material.

Tvätta INTE oljepolerade ytor med alkaliska tvättmedel, t,ex, GROVSÅPA då oljan reagerar med baser. Om detta sker upplöses det yttersta oljeskiktet, och ytan måste poleras om.

Metallföremål som varit i varm olja bränner.