Rostskyddsolja

Rostskyddsolja

Torkande olja som tränger in i ytstrukturen av ren eller korroderad metall och hindrar oxidation. Innehåller inget lösningsmedel.

Förpackad i 1 liters och 5 liters plåtkanistrar  samt i 200 och 1000 liters fat. Återförsäljare

ROSTSKYDDSOLJA är linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffineringsmetod. Den tränger in i underlaget och torkar snabbt genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning. Den är biologiskt icke nedbrytbar, vattenavstötande och motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror, t.ex. citron, vin, ättika.
Vid 20 °C och god ventilation torkar ROSTSKYDDSOLJA inom ett dygn.
Läs mer om vår TEKNOLOGI.

ROSTSKYDDOLJA GER BÄTTRE SKYDD ÄN VANLIG LINOLJA

Linolja innehåller beståndsdelar som reagerar med vatten: vaxer från fröskalet som bildar gel med vatten, och icke torkande fettsyror som inte torkar utan härsknar och emulgerar med vatten. Därför kommer vatten i kontakt med metallen under oljefilmen och förorsakar ytterligare rost.

Traditionellt försöker man kringgå dessa olägenheter genom linoljebränning: man hettar upp arbetsstycket i ässja eller i gaslåga tills det glöder. Då det doppas i linolja uppstår en mindre explosion och arbetsstycket blir svart.

Vi har löst problemet genom att från linoljan avlägsna alla beståndsdelar utom de oxiderande fettsyrorna, som vi kokar. Resultatet är en olja som inga levande organismer kan tillgodogöra sig, som inte reagerar med vatten, som torkar fullständigt och som tränger in i mikrostrukturen av underlagets yta - det visade sig vara omöjligt att skrapa loss de torkade resterna av vår olja från kärl av polerat rostfritt stål som innehållit den. Endast långvarig blötning i stark såpa löser upp vår torkade olja.

Torkad ROSTSKYDDSOLJA är en utmärkt målningsgrund förutsatt att överskottet av har avlägsnats från ytan innan den har torkat.

Rena, icke korroderade metallytor rostskyddas också effektivt genom att måla dem med Selder & Company's linoljefärger. De består till 45% vol. av bindemedel som har samma sammansättning och samma egenskaper som ROSTSKYDDSOLJA. Selder & Company's linoljefärger fäster permanent på den oljebehandlade ytan och flagnar aldrig av. De kan lätt underhållas var 10:e-30:e år beroende på mängden UV-strålning som sönderdelar bindemedlet raffinerad linolja.

Ladda ner bruksanvisningen i PDF här eller läs den nedan.
Det tekniska databladet och säkerhetsdatabladet i PDF ligger under fliken "Datablad" i huvudmenyn.

SELDER & COMPANY AB
BRUKSANVISNING FÖR ROSTSKYDDSOLJA

Arbetet skiljer sig markant från det med andra rostskyddsoljor.
LÄS OMSORGSFULLT FÖR ETT BRA RESULTAT.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

RENA, ICKE KORRODERADE METALLYTOR (klicka för att läsa kapitlet)

KORRODERADE (ROSTIGA) METALLYTOR, BEHANDLING MED OLJA VID RUMSTEMPERATUR (klicka för att läsa kapitlet)

LINOLJEBRÄNNING AV JÄRN OCH STÅL (klicka för att läsa kapitlet)

GENERELLT (klicka för att läsa kapitlet)

ARBETSSKYDD (klicka för att läsa kapitlet)

SÄKERHET (klicka för att läsa kapitlet)