Rostskyddsolja

Rostskyddsolja

Torkande olja som tränger in i ytstrukturen av ren eller korroderad metall och hindrar oxidation.

Förpackad i 5 liter och 1 liter burkar. Återförsäljare

ROSTSKYDDSOLJA består till 100 % av förpolymeriserade omättade fettsyror av linolja. Den är vattenavstötande och biologiskt icke nedbrytbar och den motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror, t.ex. citron, vin och ättika. Linoljans övriga beståndsdelar torkar inte och har avlägsnats. ROSTSKYDDSOLJA torkar därför snabbt och fullständigt till linoxin, en naturlig polymer. Vid 20 °C och god ventilation torkar ROSTSKYDDSOLJA inom ett dygn.
Läs mer om vår TEKNOLOGI.

Linolja innehåller beståndsdelar som reagerar med vatten: vaxer från fröskalet som bildar gel med vatten, och icke torkande fettsyror som inte torkar utan härsknar och emulgerar med vatten. Därför kommer vatten i kontakt med metallen under oljefilmen och förorsakar ytterligare rost.

Traditionellt försöker man kringgå dessa olägenheter genom linoljebränning: man hettar upp arbetsstycket i ässja eller i gaslåga tills det glöder. Då det doppas i linolja uppstår en mindre explosion och arbetsstycket blir svart.

Vi har löst problemet genom att från linoljan avlägsna alla beståndsdelar utom de oxiderande fettsyrorna, som vi kokar. Resultatet är en olja som inga levande organismer kan tillgodogöra sig, som inte reagerar med vatten, som torkar fullständigt och som tränger in i mikrostrukturen av underlagets yta - det visade sig vara omöjligt att skrapa loss de torkade resterna av vår olja från kärl av polerat rostfritt stål som innehållit den. Endast långvarig blötning i stark såpa löser upp vår torkade olja.

Torkad ROSTSKYDDSOLJA är en utmärkt målningsgrund om överskottet har avlägsnats från ytan innan oljan har torkat.
Rena, icke korroderade metallytor rostskyddas också effektivt genom att måla dem med Selder & Company's linoljefärger. De består till 45% vol. av bindemedel som har samma sammansättning och samma egenskaper som ROSTSKYDDSOLJA. Selder & Company's linoljefärger fäster permanent på den oljebehandlade ytan och flagnar aldrig av. De kan lätt underhållas var 10:e-30:e år beroende på mängden UV-strålning som sönderdelar bindemedlet raffinerad linolja.

Ladda ner produktdatabladet i .pdf: ROSTSKYDDSOLJABRUKSANVISNING

Avlägsna lös rost, färgrester, fett etc. med t.ex. högtryckstvätt. Hårt sittande ytrost behöver inte avlägsnas. Se till att ytan är helt torr innan behandling.
Rena, icke korroderade metallytor som skall målas behöver inte behandlas med ROSTSKYDDSOLJA om de målas med Selder & Company's linoljefärger. Dessa består till 45 % vol. av bindemedel som har samma sammansättning och samma egenskaper som ROSTSKYDDSOLJA. 

Påför ROSTSKYDDSOLJA rikligt med pensel eller spruta på torrt underlag då dygnstemperaturen hålls över 5 °C. Ju varmare oljan och/eller metallen är (upp till 130­ °C), desto effektivare tränger oljan in i porer och skrymslen. VARNING: Vid temperatur över 180 °C avger oljan vit ånga som har en stickande lukt.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa, t.ex. GROVSÅPA.

Om du ämnar måla den rostskyddade ytan, avlägsna efter 20-30 minuter (om kall olja: efter 1-2 timmar) noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och polera med ROSTSKYDDSOLJA.

Låt oxidera under minst ett dygn innan du målar. Sörj för värme och god ventilation. Oljan torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan oljan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

Arbetsskydd
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130 °C. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING! Trasor och poröst material som fuktats av linolja måste utan dröjsmål dränkas i vatten och genomblötas grundligt innan de kastas bort. 

Metallföremål som varit i varm olja bränner.