SELDER-METODEN FÖR DJUPIMPREGNERING AV TRÄ MED SELDER OLJA I AUTOKLAV

Mikkel Selder har utvecklat Selder-metoden för djupimpregnering av trä med Selder olja i en autoklav genom varierande tryck och temperatur.

Med Selder-metoden kan upptaget av olja kontrolleras exakt och både splint- och kärnved av alla träslag kan impregneras på så sätt att praktiskt taget all olja impregnerar cellväggarna och så gott som inget blir kvar i cellhåligheterna.
Vi har till och med impregnerat granvirke av grova dimensioner till kärnan.

Provbit av furusplint impregnerad med Selder-metoden som varit i jord och i jordbandet i 23 år, från 1994 till 2017 i Sveriges Lantbruksuniversitets provfält i Simlångsdalen.

Selder-metoden kan användas och ge rötskydd endast med Selder olja, vilken:

  • till 100% består av omättade, d.v.s. torkande (oxiderande) fettsyror av linolja och är fri från alla andra beståndsdelar i linoljan, d.v.s. sådana som inte torkar eller som hindrar torkning
  • motstår de höga temperaturerna i autoklaven
  • är vattenavstötande och biologiskt icke nedbrytbar, d.v.s. kan inte tillgodogöras av djur, svampar eller mikrober.
    Läs mer under TEKNOLOGI.

Selder & Company fokuserar på tillverkning och försäljning av olja och linoljefärg och licensierar Selder-metoden till betrodda företag.

Ecotimber AB i Ransta är för närvarande licensierat för Selder-metoden.