Grundolja

Grundolja

Torkande olja som gör trä vattenavstötande, rötbeständigt, formstabilt och böjhållfastare.

Förpackad i 5 liter och 1 liter burkar. Återförsäljare

GRUNDOLJA utvinns ur linolja med en unik raffineringsprocess. Den består till 100% av omättade, dvs torkande fettsyror av linolja som gjorts biologiskt icke nedbrytbara genom förpolymerisering, vilken samtidigt ger önskad viskositet och torktid. GRUNDOLJA torkar dvs härdas genom polymerisering med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer som fäster permanent i trä och som motstår mikrober, insekter, fetter, petroleumprodukter, salter och syror som förekommer i hushåll, t.ex. citron, vin och ättika. Vid 20°C och god ventilation torkar GRUNDOLJA inom ett dygn. Läs mer under TEKNOLOGI.

GRUNDOLJA gör trä rötbeständigt genom att göra det vattenavstötande - rötsvampar kan nämligen inte växa i torrt trä. Dessutom kan ingen organism utvinna näring ur oljan.

Fältförsök och försök i rötkammare visar att GRUNDOLJAN skyddar trä j jord mot röta under minst 24 år.

Formstabiliteten och den förhöjda (vid våra försök fördubblade) böjhållfastheten beror på att trä bildar en naturlig komposit med linoxin.

I solljus grånar ytan. Färgen återställs genom att gnida in en liten mängd GRUNDOLJA.

Trä behandlat med GRUNDOLJA kan limmas, poleras med LINOLJA FERNISSA eller målas, allra bäst med Selder & Companys linoljefärger.

Ladda ner produktdatabladet i .pdf: GRUNDOLJA

Ladda ner bruksanvisningen i .pdf här eller läs den nedan.

Video Skogshults Snickeri påför 130⁰C raffinerad linolja

Video Martin Lydén djupimpregnerar ändträ i en fritös

BRUKSANVISNING

Trä kan skyddas med GRUNDOLJA på flera sätt, enklare behandling ger ytligt skydd. Med mer krävande metoder tränger oljan djupare in. I en autoklav  kan till och med grovt grantimmer impregneras ända till kärnan.
OBS: Björk och bok blir flammig när den oljebehandlas, speciellt skivor av limmade stavar, och det är svårt att åstadkomma en oljepolerad yta på dessa träslag. Detta beror på att träet absorberar mycket olja och att det oljebehandlade träets färg varierar, speciellt på olika snittytor.

Behandling med olja vid rumstemperatur

Påför rikligt av GRUNDOLJA med pensel på torrt trä. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad. Oljan tränger in några tiondels millimeter i friskt trä.
Denna behandling porsluter porösa ytor och används innan målning med Selder & Companys linoljefärger.

Anm.: Sprucket och anfrätt trä, speciellt tryckimpregnerat, absorberar olja vid rumstemperatur på djupet. Läs mer nedan.

Impregnering

Värm GRUNDOLJA till 130°C i en fritös. Påför och sprid som ovan med naturborstpensel - syntetborst smälter vid denna temperatur. Använd vår tjockare LINOLJA FERNISSA för tryckimpregnerat trä.
Metoden ger 1-1,5 mm inträngning.
Om du värmer ytan med en värmepistol eller infravärmare medan du arbetar tränger oljan in upp till 2-3 mm.

När du behandlar trä med GRUNDOLJA vid  130°C förångas fukt inne i träet, ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande GRUNDOLJAN tränger in i träet. Man kan se små ångbubblor tränga genom oljefilmen på ytan när man påför varm GRUNDOLJA.

Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm GRUNDOLJA – den varken bränner eller osar. Den har svag värmeledningsförmåga – du kan utan att bränna dig doppa fingerspetsen i den eller stryka av penseln som du nyss doppat i den mot handflatan. GRUNDOLJANS kokpunkt är 300⁰C och den börjar avge vit, skarpt luktande ånga från ytan vid 180⁰C. Vid 130⁰C avger den endast en doft av linolja.

Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om du vill undvika detta, avlägsna efter 20-30 minuter (olja vid rumstemperatur efter 1-2 timmar), noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Om du vill avlägsna sådant skinn, skrapa försiktigt bort det med en sickel och polera med olja.

Ge tid att oxidera: Oljan torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa, t.ex GROVSÅPA.

Limma eller måla

Du kan limma och måla trä impregnerat med GRUNDOLJA. Använd gärna Selder & Companys linoljefärger som fäster permanent och som kan underhållas genom att påföra litet LINOLJA FERNISSA när färgen har börjat bli  blek och matt efter med något eller några decennier beroende på mängden UV-strålning.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING!

Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

ARBETSSKYDD
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. Metallföremål som varit i varm olja bränner.

UNDERHÅLL

I solljus grånar ytan. Färgen återställs genom att gnida in en liten mängd GRUNDOLJA.
VARNING: Tvätta INTE ytan med alkaliska tvättmedel, t,ex, GROVSÅPA då oljan reagerar med baser. Om detta sker, upplöses det yttersta skiktet och måste ersättas genom att gnida in litet GRUNDOLJA. Alternativt kan en sådan yta målas.

DJUPIMPREGNERA I VERKSTAD ELLER FABRIK - FRÅGA OSS

När man blöter, dvs. "friterar" trä i GRUNDOLJA  vid 130°C och kontinuerligt tillför tillräckligt mycket värme, kokar fukten i träet givetvis ur mycket effektivare än vid pensling med varm olja.

När man sedan sänker temperaturen till 90°C uppstår ett undertryck och olja sugs djupt in i träet. De finns idag större och mindre anläggningar för impregnering med GRUNDOLJA: Den största med 7 meter långa impregneringsbehållare finns hos Linjon AB i Stockholm. Snickare, t.ex. Martin Lydén, djupimpregnerar ändträ i en kastrull på byggplatsen. Processparametrarna är starkt avhängiga av virkesmängd, träslag, fukthalt och dimensioner, så kontakta oss gärna på atle@selder.com för rekommendationer gällande ditt djupimpregneringsprojekt.