Närbild på fältlinblommor

FAQ om linolja och linoljefärger

Hitta svar på de vanligaste frågorna

Nedan finner du vår FAQ där du kan läsa svar på de vanligaste frågorna vi får. Skulle du inte hitta svaret du söker är du mer än välkommen att kontakta oss.

Kan jag måla med Selders linoljefärg när jag är gravid?

Ja, det går utmärkt pga vår mycket låga halt av lösningsmedel.

Måste jag späda linoljefärgen från Selder?

Nej, den ska aldrig spädas och är bruksklar och färdig i burken.

Hur rengör jag mina penslar efter målning?

Med vår Grovsåpa i koncentrerad form. 
Upprepas två till tre gånger (se video på vår hemsida).

Varför blir ytan flammig när jag målar med linoljefärg från Selder?

Det finns olika skäl till det – de tre vanligaste är;
1. Grundoljning före grundmålning på starkt sugande ytor har inte skett enligt rekommendation.
2. Målningen har påförts för tunt och/eller ojämnt.
3. Man har målat i ett fuktigt utrymme med dålig luftväxling, alternativt så har det kommit fukt på ytan innan färgen torkat.

Hur lång tid är det mellan strykningarna med Selders linoljefärg?

24 timmar i gynnsamma förhållanden, dvs 20 grader och ett torrt utrymme

Vilka pigment använder Selder vid färgbrytning?

Vi använder syntetiskt framställda järnoxider och andra metalloxider som alla har högsta värde på ljusäkthet och UV-tålighet. Samtliga pigment är giftfria med minsta möjliga påverkan på människan och miljön.

Vad gör man med kvistar före målning med Selders linoljefärger?

Man ska alltid schellackera kvistar innan målning både inne och utomhus.

Vilket fönsterkitt rekommenderar ni vid fönstermålning med Selders Linoljefärg?

LA Seal från Leif Arvidsson eller likvärdig med god vidhäftning mot glas.

Kan linolja självantända?

Ja, därför ska alla trasor m.m. blötas innan dom kastas.

Måste Selders linoljor värmas upp till 130 grader? 

Ja, annars förlorar produkten sina bästa egenskaper. 

Vilket användningsområde har Stenoljan resp. Rostskyddsoljan?

Stenoljan används på all sten, betong, terrakotta som är obehandlad för att ge ytan ett tåligt och vattenavvisande ytskikt.
Rostskyddsoljan läggs på järnytor som är rostiga för att stoppa vidare korrosion.

Hur är tillvägagångssättet för ett klassiskt skurgolv med Selders golvsåpa?

Vi erbjuder ett såpbehandlat golv och inte ett skurgolv då det är en helt annan metod.
Se vår video och läs på vår hemsida där all information finns tillgänglig

Ska golvet vara torrt eller blött när man såpbehandlar ett golv med Selders golvsåpa?

Det skall vara torrt. Är golvet blött är cellerna i trät redan fyllda med fukt i stället för den såpa den ska fyllas med.

Kan man grundbehandla trallen med Grovsåpa/Golvsåpa? 

Nej, den är vattenlöslig. Men trallen kan med fördel tvättas av 1 – 2 ggr per år med ett mycket gott resultat.

Är Selder Linolja livsmedelsgodkänd?

Linolja är en helt naturlig produkt och Selder Linolja är giftfri. Det går heller inte att livsmedelsgodkänna linolja. Med det sagt, det går alldeles utmärkt att använda Selder Linolja på skärbrädor och bänkskivor.