Våra oljor och färger är underhållsbara, d.v.s. du kan med enkla åtgärder se till att ytor behandlade med dem fortsätter vara slitstarka och fina utan att behöva göra om arbetet från början.

Våra oljor

är linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffineringsmetod.

Vi framställer oljor med optimal viskositet och torktid för respektive impregnering av trä, polering av trä, skydd av porös sten, rostskydd och för bindemedel i våra linoljefärger. De tränger in i underlaget och torkar snabbt genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning. De är biologiskt icke nedbrytbara, vattenavstötande och motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror.

Våra linoljefärger

torkar utmärkt, är dryga, hållbara och mögelresistenta.

Vi framställer grundfärg och slutstrykningsfärger, halvblanka och halvmatta, vita och brytbaser för brytning till vald kulör på moderna maskiner som använder vårt brytsystem.

Färgerna innehåller mycket pigment - ett penseldrag färg täcker en stor yta. Viskositeten är trots det optimal då pigmentet är extremt finfördelat.
Bindemedlet – linolja raffinerad med vår unika metod – gör att de kan målas med lätt hand till täckande lager som torkar utmärkt, är hållbara och mögelresistenta.