Linoljesåpa från Selder är en såpa som löser all fett på olika material.

Linoljesåpa

En stark linoljesåpa som löser upp allt fett.

Förpackad i 5 liters och 1 liters plåtkanistrar samt 200 och 1000 liters fat.

Så använder du linoljesåpa

Mycket svår smuts; motorer och liknande: Pensla ytan med linoljesåpa och låt verka. Bearbeta med en diskborste. Spola av ytan med vatten när smutsen har löst upp sig.
Upprepa vid behov.

Svår smuts: Späd linoljesåpa med cirka hälften vatten eller tills den går att spruta med en handspruta. Spruta den smutsiga ytan rikligt och låt verka. Bearbeta smutsen och skölj.

Lätt smuts: Späd linoljesåpa ned till 1/100 och påför. Låt verka och skura med borste, eller tvätta av med högtryckstvätt.

Penslar med rester av linolja eller linoljefärg: Täck penseln med linoljesåpa och knåda den. Såpan blir mer tunnflytande och/eller färgad när den löser upp färg. Skölj med vatten. Pressa sedan vattnet ur penseln, täck igen med såpa och knåda. Upprepa tills såpan inte längre blir tunnflytande och/eller färgad. Skölj penseln ordentligt upprepade gånger med vatten. Låt penseln torka fullständigt innan du använder den för Selder färger eller oljor.

Torkade rester av linolja eller linoljefärg: Blöt föremålet i outspädd linoljesåpa tills den torkade färgen eller oljan har mjuknat och kan avlägsnas. Detta kan ta flera dagar.

OBS: linoljesåpa löser upp linoljefärg och angriper aluminium.

Arbetsskydd: Använd handskar när du arbetar med linoljesåpa, då den torkar ut huden. Akta ögonen, då såpan är starkt irriterande.

Har du frågor eller andra funderingar gällande Selders linoljesåpa är du varmt välkommen att kontakta oss.

Bruksanvisning för linoljesåpa

SELDER & COMPANY AB

LÄS OMSORGSFULLT FÖR ETT BRA RESULTAT.

Ladda ner bruksanvisningen i PDF.
Det tekniska databladet och säkerhetsdatabladet i PDF ligger under fliken “Datablad” i huvudmenyn .

Bruksanvisning GrovsapaLadda ner
Grovolja är en stark linolja som löser upp all fett.
Selder linoljesåpa löser all fett på olika typer av material.