Fernissa

Linolja Fernissa

Torkande olja för polering av oljebehandlat trä och för oljeimpregnering av tryckimpregnerat trä. Innehåller inget lösningsmedel.

Förpackad i 0,25 liters, 1 liters och 5 liters plåtkanistrar samt i 200 och 1000 liters fat. Återförsäljare

LINOLJA FERNISSA är vår tjockaste och snabbast torkande olja. Den är linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffineringsmetod. Den tränger in i underlaget och torkar snabbt genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning. Den är biologiskt icke nedbrytbar, vattenavstötande och motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror, t.ex. citron, vin, ättika.
Vid 20 °C och god ventilation torkar LINOLJA FERNISSA inom 6-24 timmar.
Läs mer om vår TEKNOLOGI.

Med LINOLJA FERNISSA skapar du vackra och hållbara ytor, speciellt på trä behandlat med GRUNDOLJA eller MÖBELOLJA. Impregnera först arbetsstycket med endera oljan. Skapa följande dag den önskade ytan – från sidenmatt till högblank - genom att oljepolera med LINOLJA FERNISSA. Välj glansgrad genom att använda grövre eller finare polerduk.

Oljeimpregnera tryckimpregnerat trä med LINOLJA FERNISSA hellre än med GRUNDOLJA. Tryckimpregneringen söndrar träets cellstruktur och gör det så poröst att det absorberar i det närmaste obegränsade mängder GRUNDOLJA.

Båda oljorna gör trä rötbeständigt genom att göra det vattenavstötande - rötsvampar kan nämligen inte växa i torrt trä. Dessutom kan ingen organism utvinna någon näring ur dessa oljor.

Ladda ner bruksanvisningen i PDF här eller läs den nedan,
Det tekniska databladet och säkerhetsdatabladet i PDF ligger under fliken "Datablad" i huvudmenyn.

Video Skärbrädor av Skogshult Snickeri: impregnering med MÖBELOLJA och oljepolering med LINOLJA FERNISSA.
Video Slipning, oljning och polering av en bänkskiva
Video Renovering av en sliten bänkskiva
Video En oljepolerad yta är vattenavvisande.

SELDER & COMPANY AB
BRUKSANVISNING FÖR LINOLJA FERNISSA

Arbetet skiljer sig markant från det med andra träoljor.
LÄS OMSORGSFULLT FÖR ETT BRA RESULTAT.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OLJEPOLERING AV OLJEBEHANDLADE YTOR (klicka för att läsa kapitlet)

IMPREGNERING AV TRYCKIMPREGNERAT OCH ANNAT EXTRA PORÖST TRÄ (klicka för att läsa kapitlet)

UNDERHÅLL (klicka för att läsa kapitlet)

ÅTGÅNG (klicka för att läsa kapitlet)

ARBETSSKYDD (klicka för att läsa kapitlet)

SÄKERHET (klicka för att läsa kapitlet)