Fernissa

Linolja Fernissa

Torkande olja för polering av oljebehandlat trä och för oljeimpregnering av tryckimpregnerat trä.

Förpackad i 5 liter och 1 liter burkar. Återförsäljare

LINOLJA FERNISSA är vår tjockaste och snabbast torkande olja. Den är 100 % förpolymeriserade omättade fettsyror av linolja. Den är biologiskt icke nedbrytbar och vattenavstötande. Den motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror, t.ex. citron, vin och ättika. Linoljans övriga beståndsdelar torkar inte och har avlägsnats. Den torkar (d.v.s. härdas) därför snabbt och fullständigt till linoxin, en naturlig polymer. Vid 20 °C och god ventilation torkar LINOLJA FERNISSA inom 6-24 timmar.
Läs mer om vår TEKNOLOGI.

Med LINOLJA FERNISSA skapar du vackra och hållbara ytor, speciellt på trä behandlat med GRUNDOLJA eller MÖBELOLJA. Impregnera först arbetsstycket med endera oljan. Skapa följande dag den önskade ytan – från sidenmatt till högblank - genom att oljepolera med LINOLJA FERNISSA. Välj glansgrad genom att använda grövre eller finare polerduk.

Video Slipning, oljning och polering av en bänkskiva

Video Renovering av en sliten bänkskiva

Video En oljepolerad yta är vattenavvisande


Video Oljepolerade skärbrädor av Skogshult Snickeri

Oljeimpregnera tryckimpregnerat trä med LINOLJA FERNISSA hellre än med GRUNDOLJA. Tryckimpregneringen söndrar träets cellstruktur och gör det så poröst att det absorberar i det närmaste obegränsade mängder GRUNDOLJA.

Båda oljorna gör trä rötbeständigt genom att göra det vattenavstötande - rötsvampar kan nämligen inte växa i torrt trä. Dessutom kan ingen organism utvinna någon näring ur dessa oljor.

Ladda ner produktdatabladet i .pdf: LINOLJA FERNISSA

Video Skärbrädor efter två behandlingar av Skogshult Snickeri: impregnering med MÖBELOLJA och polering med LINOLJA FERNISSA.
BRUKSANVISNING

Oljepolering

Polera rena och torra träytor som tidigare - senast dagen innan - impregnerats med GRUNDOLJA eller MÖBELOLJA. Använd slipnät, polerpad eller trasa fuktad med LINOLJA FERNISSA. Se till att nätet, padden eller trasan hålls fuktig. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans.

Låt oxidera tills ytan är torr. Detta tar vanligtvis en dag.

OBS: Om en stor yta, t.ex. ett golv, är vid rumstemperatur eller varmare, torkar LINOLJA FERNISSA innan du är färdig med arbetet. Polera sådana ytor med GOLVOLJA.

VARNING: Om du polerar en altan, använd högst #100 slipnät; ett finare nät gör ytan hal vid väta.

OBS: Björk och bok blir flammig när den oljebehandlas, speciellt skivor av limmade stavar, och det är svårt att åstadkomma en oljepolerad yta på dessa träslag. Detta beror på att träet absorberar mycket olja och att det oljebehandlade träets färg växlar, speciellt på olika snittytor.

Oljeimpregnering

Oljeimpregnera genomtorrt tryckimpregnerat trä. Värm LINOLJA FERNISSA till 130 °C i en fritös. Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

När du behandlar trä med LINOLJA FERNISSA vid 130 °C förångas fukt inne i träet, ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande oljan tränger djupare in. Man kan se små ångbubblor tränga genom oljefilmen på ytan när man påför varm LINOLJA FERNISSA.

Du kan tryggt arbeta med 130 °C varm LINOLJA FERNISSA – den varken bränner eller osar. FERNISSANS kokpunkt är 300 °C och den börjar avge vit, skarpt luktande ånga från ytan vid 180 °C. Vid 130 °C avger den endast en doft av linolja.

Avlägsna efter 20-30 minuter noggrant all LINOLJA FERNISSA som har blivit kvar på ytan. LINOLJA FERNISSA som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med LINOLJA FERNISSA eller GOLVOLJA.

Låt oxidera under minst ett dygn.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa, t.ex GROVSÅPA.

Arbetsskydd
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING! Trasor och poröst material som fuktats av linolja måste utan dröjsmål dränkas i vatten och genomblötas grundligt innan de kastas bort. 

Tvätta INTE oljepolerade ytor med alkaliska tvättmedel som t.ex. GROVSÅPA, då oljan reagerar med baser. Om detta sker, upplöses det yttersta oljeskiktet och ytan måste poleras om.

Metallföremål som varit i varm olja bränner.