Vi kombinerar klassisk raffineringsteknik med moderna produktionsmetoder

RAFFINERING AV LINOLJA

Linolja är en blandning av fettsyror, proteiner, vaxer och antioxidanter. Av dessa har endast de fleromättade fettsyrorna de för linoljefärger och impregneringsoljor nödvändiga egenskaperna. Alla andra beståndsdelar försämrar slutresultatet.

Vissa fettsyror är mättade eller enkelomättade. Dessa har inga dubbelbindningar mellan syreatomer och kan därför inte torka, dvs bilda långa molekykedjor vid kontakt med syre. De härsknar, sönderdelas och bildar vid kontakt med vatten en majonnäsliknande emulsion. Vaxerna kommer från fröskalet. De bildar med vatten ett klibbigt gel med vilket fröet kan fastna i pälsen på ett passerande djur. Antioxidanterna upprätthåller fröets grobarhet genom att förhindra att  fettsyrorna oxiderar.

Vid raffineringen avskiljer vi alla beståndsdelar ur linoljan utom de fettsyror som har dubbelbindningar mellan syreatomer i molekylerna. Dessa fettsyrors kemiska sammansättning ändras vid raffineringen så det blir omöjligt för levande organismer att tillgodogöra sig dem. Därför är de i princip obegränsat hållbara. Vid kontakt med luftens syre oxiderar de och bildar den elastiska polymeren linoxin som fäster permanent vid torra underlag, är vattenavstötande, som insekter och mikrober inte rår på och som är okänslig för fetter, petroleumprodukter, salter och svaga syror, t.ex, citronsyra, fruktsyra, oxalsyra, vinsyra och ättiksyra. Däremot är linoxin känsligt för baser. Tvättning med såpa eller andra alkaliska tvättmedel av ytor som är oljebehandlade eller målade med våra produkter förstör det ytterst skiktet och ytan måste oljepoleras eller målas om.

Linolja raffinerades på motsvarande sätt för de bästa linoljefärgerna och -oljorna fram till medlet av 1900-talet. Processen var synnerligen krävande och arbetsdryg och föll i glömska sedan de syntetiska färgerna slagit igenom. Genom att tillämpa modern processteknik på den gamla raffineringsmetoden kan vi rationellt producera sådan raffinerad linolja av hög och jämn kvalitet.

PROCESSTEKNIK

Vi tillämpar modern processteknik på den bortglömda konsten att raffinera linolja för linoljefärg, impregnering och polering. Pumpar, tankar, rör och processkärl är så långt det är möjligt tillverkade av rostfritt eller syrafast stål. Detta gör att vi kan hålla den produktionshygien som krävs för att framställa produkter av hög och jämn kvalitet. Råmaterialen tillförs processen via PLC-styrd vågapparatur och automatventiler. Därför tillsättas de automatiskt i exakt rätta mängder vid rätt tidpunkt och slutprodukterna får alltid de riktiga egenskaperna.

SLUTPRODUKTER

Vi kokar den raffinerade oljan till olika tjockhet och torkningsegenskaper; från den tunnaste MÖBELOLJAN till den tjockaste LINOLJA FERNISSAN. Innan oljorna torkar tränger de in i underlagets ytstruktur - tänk fettfläckar.

Den raffinerade linoljan används som bindemedel i Selder & CO's färger samt, som vattenavstötande impregneringsmedel och poleringsmedel för trä, porös sten och betong samt som korrosionsskydd av metall. Läs mer under GRUNDOLJA, GOLVOLJA, MÖBELOLJA, LINOLJA FERNISSA, STENOLJA, ROSTSKYDDSOLJA.

De icke torkande fettsyrorna som vi avskiljer vid raffineringen kokar vi till GOLVSÅPA eller GROVSÅPA.