Stenolja

Stenolja

Torkande olja som skyddar keramik, tegel, puts, betong och annan porös sten mot smuts och väta.

Förpackad i 5 liter och 1 liter burkar. Återförsäljare

STENOLJA utvinns ur linolja med en unik raffineringsprocess. Den består till 100% av omättade, d.v.s. torkande, fettsyror av linolja som gjorts biologiskt icke nedbrytbara genom förpolymerisering, vilken samtidigt ger önskad viskositet och torktid. STENOLJA torkar (d.v.s. härdas) genom polymerisering med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer som fäster permanent i porös sten och som motstår mikrober, insekter, fetter, petroleumprodukter och salter och syror som förekommer i hushåll, t.ex. citron, vin och ättika. Vid 20 °C och god ventilation torkar STENOLJA inom ett dygn. Läs mer under TEKNOLOGI.

Video Mikkel Selder visar hur man oljar ett stengolv

STENOLJA:

  • absorberas av porös sten och ger skydd på djupet.
  • ersätter silikatbehandling på oslipad betong med skinn av cement.
  • ersätter epoxibehandling då slipad betong impregneras och efterpoleras.Ladda ner produktdatabladet i .pdf: STENOLJA

Ladda ner bruksanvisningen i .pdf här eller läs den nedan.


BRUKSANVISNING

Testa sluresultatets färgton

Den behandlade ytan antar i regel samma färgton som när den är våt. Testa genom att stryka vatten på ytan.
Undantag: Vit keramik kan ibland anta en gulvit färgton, vilket inte syns då man strukit på vatten. Innan du behandlar helt eller delvis vit keramik, testa genom att stryka STENOLJA på en litet område.

Impregnering

Smutsfläckar bör först avlägsnas, då behandlingen gör dem permanenta.
Golv i hemmiljö: Påför STENOLJA rikligt med pensel.
Golv i offentlig miljö som utsätts för smuts: Värm STENOLJA till 130 °C i en fritös. Påför rikligt med naturborstpensel.
Vidare åtgärder på alla golv: Sprid olja från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

Du kan tryggt arbeta med 130 °C varm STENOLJA – den varken bränner eller osar. Oljan har svag värmeledningsförmåga – du kan utan att bränna dig doppa fingerspetsen i den varma oljan, eller stryka av penseln som du nyss doppat i oljan mot handflatan. STENOLJANS kokpunkt är 300 °C och den börjar avge vit, skarpt luktande ånga från ytan vid 180 °C. Vid 130 °C avger den endast en doft av linolja.

Avlägsna efter 20-30 minuter (om kall olja: efter 1-2 timmar) noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med STENOLJA.

Låt oxidera under minst ett dygn. Sörj för värme och god ventilation. Oljan torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan oljan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

Efterpolera med lite STENOLJA och en röd pad på en slät yta, en brun pad på en grov. Håll ytan fuktig genom att blöta padden med STENOLJA. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa, t.ex GROVSÅPA.

Arbetsskydd
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. 

VARNING: Metallföremål som varit i varm olja bränner.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING!

Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas neddränkta i vatten innan de kastas bort.