• Grund
 • Halvblank A
 • Halvblank B
 • Halvblank C
 • Halvmatt A
 • Halvmatt B
 • Halvmatt C
 • Vit halvblank
 • Vit halvmatt

Linoljefärger

Video Mikkel Selder berättar om hur vi gör färger av toppklass

Mikkel Selder ger råd om hur man når ett bra målningsresultat med våra färger:
Video försegla alltid kvistar och kådlåpor med schellack, kvistlack
Video måla fasad med linoljefärg:
Video interiörmålning med linoljefärg
Video hur du tvättar penslar

Våra linoljefärger skiljer sig från andra linoljefärger främst genom att bindemedlet enbart består av torkande oljor från vilka linoljans andra beståndsdelar har avlägsnats genom raffinering. Därför torkar de utmärkt, är hållbara och mögelresistenta.
Läs mer under TEKNOLOGI.

De skiljer sig från alkydolje- och andra syntetiska färger genom att de tränger in i underlagets ytstruktur, fäster permanent och ”andas”, dvs släpper igenom vattenånga men inte flytande vatten. Därför sitter färgen fast i underlaget och detta skadas inte av kondensvatten som samlas under färglagret.

UTOMHUS OCH INOMHUS, PÅ ALLA UNDERLAG, I VALFRI KULÖR 

Våra färger lämpar sig för målning på alla ytor (sågat och hyvlat trä, stål, puts, betong, glas mfl.) utomhus och inomhus och målas till täckande men inte tjocka lager, outspädda ”direkt ur burken”; vanligtvis med en strykning grundfärg och två lager slutstrykningsfärg.
Åtgång: 1 liter för 12–20 m² per strykning beroende på underlag.
Torktid: Under 24 timmar vid 20⁰C och god ventilation.

Vi tillverkar färgerna som zinkbaserad grundfärg, halvblank och halvmatt slutstrykningsfärg, vit samt A-, B- och C-bas för brytning till slutstrykningfärg i brytmaskin med certifierade och moderna pigment. De kan brytas till de allra flesta kulörer i NCS, RAL, British Standard. Grundfärgen kan förpigmenteras.

ENKELT UNDERHÅLL, INGEN OMMÅLNING

Våra färger åldras genom att bindemedlet långsamt bryts ner av UV-strålning. När detta sker, efter någa år eller decennier beroende på läge och väderlek, blir färgen matt och bleknar. Ett tunt lager LINOLJA FERNISSA ersätter det förlorade bindemedlet och återger ögonblickligen ytan sin ursprungliga färg och glans. Med sådant underhåll är färgernas livslängd obegränsad. Om underhållet försummas bildas till slut sprickor i färglagret, ett typiskt smårutgt mönster bildas och enstaka rutor av färg börjar lossna från underlaget. Sådana färgytor från första hälften av 1900-talet är inte ovanliga.

Ladda ner produktdatablad i .pdf:
LINOLJEFÄRG GRUND
LINOLJEFÄRG HALVMATT A-BAS
LINOLJEFÄRG HALVMATT B-BAS
LINOLJEFÄRG HALVMATT C-BAS
LINOLJEFÄRG HALVMATT VIT
LINOLJEFÄRG HALVBLANK A-BAS
LINOLJEFÄRG HALVBLANK B-BAS
LINOLJEFÄRG HALVBLANK C-BAS
LINOLJEFÄRG HALVBLANK VIT

SCHELLACK

Ladda ner bruksanvisningen i .pdf här eller läs den nedan.

BRUKSANVISNING

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING

Färgen innehåller oxiderande fettsyror. Trasor mm. som fuktats av den bör brännas, torkas på icke brandfarlig plats eller sänkas i vatten innan de kastas.
Målade eller oljebehandlade ytor självantänds däremot INTE, risken berör endast fibrösa material.

HALVBLANK ELLER HALVMATT

Använd halvblank slutstrykningsfärg för snickerier och andra objekt där en slät yta med möjligast omärkliga penseldrag önskas, halvmatt för paneler utomhus och andra grövre ytor där penseldrag inte märks. Vår halvblanka färg är till viss grad tixotropisk, dvs penseldragen slätas ut vid målning, medan penseldragen förblir på ytor målade med halvmatt färg.

FÖRBEHANDLA MÅLNINGSGRUNDEN

ATT BEAKTA

 • Damm och smuts hindrar färgen att fästa vid målningsgrunden.
 • Rörelser i trä i oskyddat läge utomhus där fuktigheten växlar starkt medför att även linoljefärg flagnar.
 • Ju porösare målningsgrunden är, desto mer av linoljefärgens bindemedel tränger in i den och om för litet blir kvar i pigmentet, ändras färgens optiska egenskaper, färgen ”kritar”. Slutstrykningsfärgen bör därför appliceras på slutna, dvs pormättade ytor. Pormättnad ernås ofta, men inte alltid, med LINOLJEFÄRG GRUND.
 • Slutstrykningsfärgerna är gjorda för att målas på LINOLJEFÄRG GRUND, inte direkt på målningsgrunden. Grundfärgen innehåller mycket olja som fäster effekivt och zinkoxid som hindrar påväxt, även genom täckfärgen.

NÖDVÄNDIGA FÖRBEHANDLINGAR

RENGÖR målningsgrunden från damm, smuts, rost mm. Borsta bort lös smuts, slipa bort fastsittande smuts. Det går bra med blästring med natriumbikarbonat eller kolsyresnö. Använd inte vatten för den minsta rest hindrar linoljefärgens vidhäftning vid underlaget. 

IMPREGNERA trä i utsatt läge utomhus med varm GRUNDOLJA för att göra målningsgrunden formstabil och förhindra sådana fuktrörelser i träet som leder till att färgen flagnar. Följ instruktionerna här. Färgskiktet bör dessutom vara minsta 250 my, dvs det bör bestå av tre färglager, vart och ett målat med en liter färg på högst 12 m2.

SLUT MÅLNINGSGRUNDEN
Slutstrykningsfärgen bör appliceras på en sluten målningsgrund, dvs en som är pormättad.
Ytor av barrträ och hårt lövträ i skyddat läge och andra liknande målningsgrunder pormättas med LINOLJEFÄRG GRUND.
Gammal målad yta där färgen ännu fäster, puts och betong och andra liknande målningsgrunder pormättas med GRUNDOLJA vid rumstemperatur. Stryk på, flytta från mättade ställen till ställen som ännu absorberar. Fortsätt tills hela ytan är mättad. Vänta en timme och stryk sedan bort eventuellt överskott, ty olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Låt oxidera. Grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.
MDF plattor, tryckimpregnerat trä, porösa takplattor av fibercement eller betong och andra extremt porösa målningsgrunder pormättas med vår tjockaste och ”fetaste” olja, LINOLJA FERNISSA. Stryk på, flytta från mättade ställen till ställen som ännu absorberar. Om ytan fortsätter absorbera, avbryt och låt oxidera. Upprepa processen tills hela ytan är mättad. Stryk bort eventuellt överskott, ty olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Låt oxidera. Grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.

MÅLA RÄTT

ALLMÄNT
Måla inte på fuktigt underlag, vid risk för regn eller om dygnstemperaturen går under 5°C. Sörj för god ventilation.
Måla först en strykning LINOLJEFÄRG GRUND och sedan två lager slutstrykningsfärg.
Måla alla lager noggrant med täckande men inte tjocka lager, dvs enligt åtgång 12-20 m2/liter/strykning dvs 50-85 my/strykning.
Låt färgen torka ordentligt mellan strykningarna.

BLANDA SÅ FÄRGEN BLIR HOMOGEN
Skrapa upp allt pigment från burkens botten. Rör om tills färgen ser ut att vara väl blandad. Om du rör om med en sticka och inte med en roterande färgblandare bör du sedan stänga locket och skaka burken.

SPÄD INTE UT FÄRGEN
Måla ”direkt ur burken”. OBS: Färgerna är vattenfria och förstörs om de späds med vatten.

LINOLJEFÄRG KRÄVER OMSORGSFULLT MÅLNINGSARBETE

PENSELMÅLNING
Linoljefärg flyter inte ut av sig själv utan måste arbetas ut till jämna och täckande lager.
Du behöver inte trycka hårt med penseln; bindemedlet tränger in i underlagets ytstruktur även om du inte trycker alls.
Ta upp en liten mängd färg på penseln, direkt från burken.
Arbeta sedan ut färgen med lätta penseldrag tills färglagret är jämnt och täckande men inte tjockt.
Upprepa när det inte mera kommer färg från penseln.

MÅLNING MED SPRUTA ELLER ROLLER
Iaktta speciell noggrannhet för jämna, 50-85 my tjocka färglager

BEAKTA VID MÅLNING PÅ OLIKA SLAGS MATERIAL

Trä
Försegla kvistar och kådlöpor med SCHELLACK innan du målar. Spackla efter att ytan har grundmålats med LINOLJEFÄRG GRUND. Målnig på hyvlat trä: Se instruktionerna nedan för SLÄTA YTOR.

Släta ytor, t.ex paneler, dörrar, släta metallytor
För att få en jämn yta med så litet penseldrag som möjligt: Använd LINOLJEFÄRG HALVBLANK. Lägg på färgen i en riktning så du får ett tunt men täckande och möjligast jämnt färglager. Korsstryk utan att  ta mer färg på penseln, alltså stryk i motsatt riktning för att jämna ut färgen. Släta ytan genom att med fjäderlätt hand föra penseln i samma riktning som du lagt på färgen. Lägger du på för tjockt blir det svårt att jämna ut penseldragen. Se video ”Måla interiör med linoljefärg".

Puts eller betong kan målas direkt utan föregående oljebehandling med två lager LINOLJEFÄRG GRUND ”vått i vått”, dvs måla en strykning och genast därefter en strykning till. Ytan blir då helmatt och slutresultatet kan inte bli flammigt. Kan dock endast göras i vitt.

Korroderad metall: Avlägsna lös rost, smuts och löst sittande färgrester. Det går bra med blästring med natriumbikarbonat eller kolsyresnö. Hårt sittande ytrost och gravrost behöver inte avlägsnas. När ytan är helt torr, påför ROSTSKYDDSOLJA. Avlägsna eventuellt överskott, ty olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Låt oxidera. Grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.

Galvaniserat plastbelagt plåttak
All färg avlägsnas innan behandling, dock inte galvaniseringen. Blästring med natriumbikarbonat eller kolsyresnö går bra. Måla enligt instruktionerna för korroderad metall ovan.

Glas
Glas har traditionellt målats med linoljefärg, till exempel skyltfönster. Måla gärna på baksidan av glas. Då får du en perfekt yta sedd från framsidan. Applicera slutstrykningsfärgen direkt utan grundmålning enligt instruktionerna ovan för målning på Släta ytor.

TORKTIDEN VARIERAR
Färgen torkar genom bindelmedlets oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I en lackbox kan färgen bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.
Starka färger gjorda med C-bas kan ha upp till dubbel torktid jämfört med LINOLJEFÄRG GRUND.

LINOLJEFÄRG HÄRDAR LÅNGSAMT UT SEDAN DEN TORKAT
Sedan färgen har torkat, inom ett dygn vid 20°C och god ventilation, fortsätter bindemedlets oxidering dvs härdning under några veckor. Därvid uppstår mikroskopiska sprickor i färglagret som släpper igenom molekyler av vattenånga men inte vatten i vätskeform, villket har ytspänning. Färgytan får sin slutliga glans när härdningen är fullständig. Speciellt om du har målat litet ojämnt kan ytans glans variera. Skillnaderna försvinner när härdningen är fullständig. Ytan kan dofta svagt av linolja under härdningen. Därefter är den helt luktfri.

UNDERHÅLL
Borsta bort lös smuts, slipa bort fastsittande smuts. Använd inte vatten för den minsta rest hindrar linoljefärgens vidhäftning vid underlalaget.
Om färgen blir matt och blek, ”kritar”, applicera ett tunt lager LINOLJA FERNISSA på den rena och torra färgytan med en pensel, en enkel trädgårdsspruta eller strykspray. Oljan ersätter bindelmeldet som UV-strålningen har sönderdelat och ytan återfår ögonblickligen sin ursprungliga kulör och glans. Om du efter oljningen fortfarande har ljusare fläckar eller partier beror detta på att UV-strålningen har brutit ner det yttersta pigmentlagret. Slipa sådana partier lätt med ett 320 papper så återfår du den ursprungliga kulören.
För att bibehålla den nymålade ytans glans: Applicera vid behov LINOLJA FERNISSA enligt ovanstående.