Grundolja

Grundolja

Torkande olja som gör trä vattenavstötande, rötbeständigt, formstabilt och böjhållfastare.

Förpackad i 5 liter och 1 liter burkar. Återförsäljare

GRUNDOLJA utvinns ur linolja med en unik raffineringsprocess. Den består till 100% av omättade, d.v.s. torkande, fettsyror av linolja som gjorts biologiskt icke nedbrytbara genom förpolymerisering, vilken samtidigt ger önskad viskositet och torktid. GRUNDOLJA torkar (d.v.s. härdas) genom polymerisering med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer som fäster permanent i trä och som motstår mikrober, insekter, fetter, petroleumprodukter, salter och syror som förekommer i hushåll, t.ex. citron, vin och ättika. Vid 20 °C och god ventilation torkar GRUNDOLJA inom ett dygn. Läs mer under TEKNOLOGI.

GRUNDOLJA gör trä rötbeständigt genom att göra det vattenavstötande - rötsvampar kan nämligen inte växa i torrt trä. Dessutom kan ingen organism utvinna näring ur oljan.

Fältförsök och försök i rötkammare visar att SELDER GRUNDOLJA skyddar trä i jord mot röta under minst 24 år.

Formstabiliteten och den förhöjda (vid våra försök fördubblade) böjhållfastheten beror på att trä bildar en naturlig komposit med linoxin.

I solljus grånar ytan. Färgen återställs enkelt genom att gnida in en liten mängd GRUNDOLJA.

Trä behandlat med GRUNDOLJA kan limmas, poleras med LINOLJA FERNISSA eller målas - för allra bäst resultat med Selder & Company's linoljefärger.

Ladda ner produktdatabladet i .pdf: GRUNDOLJA

Ladda ner bruksanvisningen i .pdf här eller läs den nedan.

Video Skogshults Snickeri påför 130 °C raffinerad linolja

Video Martin Lydén djupimpregnerar ändträ i en fritös


BRUKSANVISNING

Arbetsmetoderna skiljer sig markant från dem med andra träoljor.
LÄS OMSORGSFULLT

VARNING! Fara för självantändning!
GRUNDOLJA består av oxiderande fettsyror. Slipskivor, trasor och liknande som fuktats med det måste blötläggas i vatten innan de kastas bort. Oljebehandlade ytor antänds inte på egen hand, faran gäller bara fibrösa material.

Trä kan skyddas med GRUNDOLJA på flera sätt - enklare behandling ger ytligt skydd. Med mer krävande metoder tränger oljan djupare in. I en autoklav kan till och med grovt grantimmer impregneras ända in till kärnan.

OBS: Björk och bok blir flammig när den oljebehandlas, speciellt skivor av limmade stavar, och det är svårt att åstadkomma en oljepolerad yta på dessa träslag. Detta beror på att träet absorberar mycket olja och att det oljebehandlade träets färg varierar, speciellt på olika snittytor.

Behandling med olja vid rumstemperatur

Påför rikligt av GRUNDOLJA med pensel på torrt trä. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad. Oljan tränger in några tiondels millimeter i friskt trä.
Denna behandling porsluter porösa ytor och används innan målning med Selder & Company's linoljefärger.

Anm.: Sprucket och anfrätt trä, speciellt tryckimpregnerat trä, absorberar olja vid rumstemperatur på djupet. Läs mer nedan.

Impregnering med pensel

Värm GRUNDOLJA till 130 °C i en fritös. Påför och sprid som ovan med naturborstpensel - syntetborst smälter vid denna temperatur. Använd vår tjockare LINOLJA FERNISSA för tryckimpregnerat trä.
Metoden ger 1-1,5 mm inträngning.
Om du värmer ytan med en värmepistol eller infravärmare medan du arbetar tränger oljan in upp till 2-3 mm.

När du behandlar trä med GRUNDOLJA vid 130 °C förångas fukt inne i träet, ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande GRUNDOLJAN tränger in i träet. Man kan se små ångbubblor tränga genom oljefilmen på ytan när man påför varm GRUNDOLJA.

Du kan tryggt arbeta med 130 °C varm GRUNDOLJA – den varken bränner eller osar. Den har svag värmeledningsförmåga – du kan utan att bränna dig doppa fingerspetsen i den, eller stryka av penseln som du nyss doppat i den mot handflatan. GRUNDOLJANS kokpunkt är 300 °C och den börjar avge vit, skarpt luktande ånga från ytan vid 180 °C. Vid 130 °C avger den endast en doft av linolja.

Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om du vill undvika detta, avlägsna efter 20-30 minuter (olja vid rumstemperatur: efter 1-2 timmar) noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Om du vill avlägsna sådant skinn, skrapa försiktigt bort det med en sickel och polera med olja.

Djupimpregnera ändträ: Värm GRUNDOLJA till 130°C i en fritös. Ställ arbetsstyckena i den varma oljan och låt dem stå där tills bubblandet av avgående vatten har upphört. Stäng av värmen och låt dem stå ytterligare 15 minuter. Lyft upp dem och låt dem svalna. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om du vill undvika detta, avlägsna efter 20-30 minuter (olja vid rumstemperatur efter 1-2 timmar), noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Om du vill avlägsna sådant skinn, skrapa försiktigt bort det med en sickel och polera med olja.

Ge tid att oxidera: Oljan torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa, t.ex GROVSÅPA.

Limma eller måla

Du kan limma och måla trä impregnerat med GRUNDOLJA. Använd gärna Selder & Company's linoljefärger som fäster permanent och som kan underhållas genom att påföra lite LINOLJA FERNISSA när färgen har börjat bli  blek och matt efter något eller några decennier, beroende på mängden UV-strålning.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING!

Fara för självantändning!  GRUNDOLJA består av oxiderande fettsyror. Slipskivor, trasor och liknande som fuktats med det måste blötläggas i vatten innan de kastas bort. Oljebehandlade ytor antänds inte på egen hand, faran gäller bara fibrösa material.

Trasor och poröst material som fuktats av linolja skall brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas neddränkta i vatten innan de kastas bort.

Tvätta INTE ytan med alkaliska tvättmedel, t.ex. GROVSÅPA, då oljan reagerar med baser. Om detta sker upplöses det yttersta skiktet, och måste ersättas genom att gnida in lite GRUNDOLJA. Alternativt kan en sådan yta målas.

ARBETSSKYDD
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. Metallföremål som varit i varm olja bränner.

UNDERHÅLL

I solljus grånar ytan. Färgen återställs enkelt genom att gnida in en liten mängd GRUNDOLJA.


DJUPIMPREGNERA I VERKSTAD ELLER FABRIK - FRÅGA OSS

När man blöter, d.v.s. "friterar", trä i GRUNDOLJA vid 130 °C och kontinuerligt tillför tillräckligt mycket värme, kokar fukten i träet givetvis ur mycket effektivare än vid pensling med varm olja.

När man sedan sänker temperaturen till 90 °C uppstår ett undertryck och olja sugs djupt in i träet. Snickare som Martin Lydén djupimpregnerar ändträ i en kastrull på byggplatsen. Processparametrarna är starkt avhängiga virkesmängd, träslag, fukthalt och dimensioner, så kontakta oss gärna via atle@selder.com för rekommendationer gällande ditt djupimpregneringsprojekt.