Grundolja

Grundolja

Torkande olja som gör trä vattenavstötande, rötbeständigt, formstabilt och som stärker dess böjhållfasthet. Innehåller inget lösningsmedel.

Förpackad i 0,25 liters, 1 liters och 5 liters plåtkanistrar samt i 200 och 1000 liters fat. Återförsäljare

GRUNDOLJA är linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffineringsmetod. Den tränger in i underlaget och torkar snabbt genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning. Den är biologiskt icke nedbrytbar, vattenavstötande och motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror, t.ex. citron, vin, ättika.
Vid 20 °C och god ventilation torkar GRUNDOLJA inom ett dygn.
Läs mer om vår TEKNOLOGI.

GRUNDOLJA gör trä rötbeständigt genom att göra det vattenavstötande - rötsvampar kan nämligen inte växa i torrt trä. Dessutom kan ingen organism utvinna näring ur oljan.

Fältförsök och försök i rötkammare visar att SELDER GRUNDOLJA skyddar trä i jord mot röta under minst 24 år.

Provbit av furusplint djupimpregnerad med GRUNDOLJA som varit i jord och i jordbandet i 23 år, från 1994 till 2017 i Sveriges Lantbruksuniversitets provfält i Simlångsdalen. Läs mer under SELDER TRÄ.

Formstabiliteten och den förhöjda, vid våra försök fördubblade, böjhållfastheten hos trä djupimpregnerat med GRUNDOLJA beror på att trä bildar en naturlig komposit med linoxin.

I solljus grånar ytan. Färgen återställs enkelt genom att gnida in en liten mängd GRUNDOLJA.

Trä behandlat med GRUNDOLJA kan limmas, poleras med LINOLJA FERNISSA eller målas - för allra bästa resultat med Selder & Company's linoljefärger.

Trä kan skyddas med GRUNDOLJA på flera sätt:  Enklare behandling ger ytskydd, med mer krävande metoder tränger oljan djupare in.

Ladda ner bruksanvisningen i PDF här eller läs den nedan.
Det tekniska databladet och säkerhetsdatabladet i PDF ligger under fliken "Datablad" i huvudmenyn.

Video Skogshults Snickeri påför 130 °C raffinerad Selder linolja.
Video Snickare Martin Lydén djupimpregnerar ändträ i en fritös.

SELDER & COMPANY AB
BRUKSANVISNING FÖR GRUNDOLJA

Arbetet skiljer sig markant från det med andra oljor.
LÄS OMSORGSFULLT FÖR ETT BRA RESULTAT.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

YTBEHANDLING MED OLJA VID RUMSTEMPERATUR (klicka för att läsa kapitlet)

IMPREGNERING MED 130 °C VARM OLJA OCH PENSEL (klicka för att läsa kapitlet)

OLJEPOLERING (klicka för att läsa kapitlet)

DJUPIMPREGNERING AV ÄNDTRÄ (klicka för att läsa kapitlet)

UNDERHÅLL (klicka för att läsa kapitlet)

GENERELLT (klicka för att läsa kapitlet)

ARBETSSKYDD (klicka för att läsa kapitlet)

SÄKERHET (klicka för att läsa kapitlet)