Grundolja

Grundolja

Torkande olja som gör trä vattenavstötande, rötbeständigt, formstabilt och böjhållfastare.

Förpackad i 5 liter och 1 liter burkar samt 200 och 1 000 liters fat. Återförsäljare

GRUNDOLJA är 100 % förpolymeriserade omättade fettsyror av linolja. Den är biologiskt icke nedbrytbar och vattenavstötande. Den motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror, t.ex. citron, vin och ättika. Linoljans övriga beståndsdelar torkar inte och har avlägsnats. Den torkar (d.v.s. härdas) därför snabbt och fullständigt till linoxin, en naturlig polymer. Vid 20 °C och god ventilation torkar GRUNDOLJA inom ett dygn.
Läs mer om vår TEKNOLOGI.

GRUNDOLJA gör trä rötbeständigt genom att göra det vattenavstötande - rötsvampar kan nämligen inte växa i torrt trä. Dessutom kan ingen organism utvinna näring ur oljan.

Fältförsök och försök i rötkammare visar att SELDER GRUNDOLJA skyddar trä i jord mot röta under minst 24 år.

Formstabiliteten och den förhöjda, vid våra försök fördubblade, böjhållfastheten hos trä djupimpregnerat med GRUNDOLJA beror på att trä bildar en naturlig komposit med linoxin.

I solljus grånar ytan. Färgen återställs enkelt genom att gnida in en liten mängd GRUNDOLJA.

Trä behandlat med GRUNDOLJA kan limmas, poleras med LINOLJA FERNISSA eller målas - för allra bästa resultat med Selder & Company's linoljefärger.

Ladda ner produktdatabladet i .pdf: GRUNDOLJA

Video Skogshults Snickeri påför 130 °C raffinerad linolja

Video Snickare Martin Lydén djupimpregnerar ändträ i en fritös

BRUKSANVISNING

Arbetsmetoderna skiljer sig markant från dem med andra träoljor.

Trä kan skyddas med GRUNDOLJA på olika sätt. Den enklaste behandlingen ger ytligt skydd. Med mer krävande metoder tränger oljan djupare in. Med Mikkel Selder metoden i en autoklav, ett tryckkärl, kan till och med grovt grantimmer impregneras ända in till kärnan.

OBS:  Det är svårt att åstadkomma en oljepolerad yta på bok och björk. Dessa träslag absorberar mycket olja, och man måste oljeimpregnera i minst två omgångar innan ytan är tillräckligt porsluten för oljepolering. Dessutom varierar det oljebehandlade träets färg och ytan blir flammig. Detta gäller speciellt skivor av limmade stavar vars yta består av olika snittytor.

Impregnering med pensel

Värm GRUNDOLJA till 130 °C i en fritös. Påför och sprid på torrt trä med naturborstpensel - syntetborst smälter vid denna temperatur.
Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.
Du kan få upp till 1-1,5 mm inträngning med denna metod.
Om du värmer ytan med en värmepistol eller infravärmare medan du arbetar tränger oljan in upp till 2-3 mm.
Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om du ämnar måla eller limma ytan eller annars vill undvika detta, torka efter 20-30 minuter noggrant bort all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Om du vill avlägsna sådant skinn, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med GRUNDOLJA.
Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa, t.ex. GROVSÅPA.
Ge tid att oxidera under minst ett dygn.
Anm.: Sprucket och anfrätt trä, och tryckimpregnerat trä, absorberar mycket tunnflytande GRUNDOLJA. Impregnera sådant trä med den mer tjockflytande LINOLJA FERNISSA.

När du behandlar trä med GRUNDOLJA vid 130 °C förångas fukt inne i träet, ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande GRUNDOLJAN tränger in i träet. Man kan se små bubblor av vattenånga tränga genom oljefilmen på ytan när man påför varm GRUNDOLJA.

Du kan tryggt arbeta med 130 °C varm GRUNDOLJA – den varken bränner eller osar.  GRUNDOLJANS kokpunkt är 300 °C och den börjar avge vit, skarpt luktande ånga vid 180 °C. Vid 130 °C avger den endast en doft av linolja.

Djupimpregnera ändträ: Värm GRUNDOLJA till 130 °C i en fritös. Ställ arbetsstyckena i den varma oljan och låt dem stå där tills bubblandet av avgående vattenånga har upphört.
Stäng av värmen och låt arbetsstyckena stå ytterligare 15 minuter. Lyft upp dem och låt dem svalna.
Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om du ämnar måla eller limma ytan eller annars vill undvika detta, torka efter 20-30 minuter noggrant bort all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Om du vill avlägsna sådant skinn, skrapa försiktigt bort det med en sickel och maskinpolera med GRUNDOLJA.
Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa, t.ex. GROVSÅPA.

Limma eller måla

Du kan limma och måla trä impregnerat med GRUNDOLJA. Använd gärna Selder & Company's linoljefärger som fäster permanent och som kan underhållas genom att påföra lite LINOLJA FERNISSA när färgen har börjat bli  blek och matt efter något eller några decennier, beroende på mängden UV-strålning.

VARNINGAR:
RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING!
Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av GRUNDOLJA måste utan dröjsmål dränkas i vatten och genomblötas grundligt innan de kastas bort.
GRUNDOLJA är smältbar, torkar i matsmältningskanalen, förorsakar diarré.
Metallföremål som varit i varm olja bränner.

Tvätta INTE ytan med alkaliska tvättmedel, t.ex. GROVSÅPA, då oljan reagerar med baser. Om detta sker upplöses det yttersta skiktet, och måste ersättas genom att gnida in lite GRUNDOLJA. Alternativt kan en sådan yta målas.

Metallföremål som har varit i varm olja bränner.

ARBETSSKYDD
Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. Metallföremål som varit i varm olja bränner.

UNDERHÅLL

I solljus grånar ytan. Färgen kan enkelt återställas genom att gnida in en liten mängd GRUNDOLJA i ytan.

DJUPIMPREGNERING I VERKSTAD ELLER FABRIK - FRÅGA OSS

När man blöter (d.v.s. "friterar") trä i GRUNDOLJA vid 130 °C och kontinuerligt tillför tillräckligt mycket värme, kokar fukten i träet givetvis ur mycket effektivare än vid pensling med varm olja.

När man sedan sänker temperaturen till 90 °C uppstår ett undertryck och olja sugs djupt in i träet. Processparametrarna är starkt avhängiga virkesmängd, träslag, fukthalt och dimensioner, så kontakta oss gärna via atle@selder.com för rekommendationer gällande ditt djupimpregneringsprojekt.