Selder & Company

Ett familjeföretag med närmare 40 års erfarenhet av linolja

Familjeföretaget Selder har lång erfarenhet av raffinerad linolja av hög kvalitet.

Företaget

I början av 1980-talet arbetade Mikkel Selder med att restaurera gamla trähus. Han hade svårt att hitta oljor och färger som höll tillräckligt god kvalité för dessa gamla hus. Det gjorde att han började forska och ta fram produkter som skulle passa dessa ändamål. 1984 startade Mikkel Selder sin första verksamhet där linolja stod i fokus. Mikkel utvecklade en raffineringsprocess och färger för att nå ett mer hållbart och miljövänligt resultat än den linoljefärg som fanns på marknaden då.

2014 startade Mikkel och hans son Atle, Selder & Company. Atle har arbetat med sin far till och från hela livet och har mycket bred och djup kunskap om linolja och linoljefärg. Fabriken ligger i Uppsala och produktionen och recepten är de samma som 1984. Idag är vi 4 personer i verksamheten med olika ansvarsområden, allt från produktion och lager till orderhantering och sälj.

Svartsjö slott, Ekerö

I början av 1980-talet hade Mikkel Selder ett jobb på Svartsjö slott på Ekerö. Det hade då varit ett fängelse. Jobbet bestod av att glasa om fönsterbågar från 1700-talet som p.g.a. att det varit ett fängelse, hade akrylglas. Det skulle glasas om med munblåst glas och beslagen skulle rostskyddas. En av fönsterbågarna var trasig efter ett inbrott och behövde repareras. Mikkel såg, när han skrapade bort färgen att botten- och sidostycket var kärnvirke som var ”fett”. Han tog kontakt med en antikvarie för att få svar på vad det var behandlat med. Antikvarien sa att det var barkat trä och att kådan stigit upp. Mikkel tyckte det lät osannolikt eftersom varje fönsterbåge såg exakt likadan ut. Han tog de trasiga fönsterdelarna och började undersöka vad det var. Han kokade det i terpentin för att lösa upp kådan, men det fungerade inte. Då testade han lut och fick en utsöndring av fett. SP (Statens Provningsanstalt), som det hette då, sa att det var bomullsolja eller linolja. Det var alltså linoljeimpregnerat kärnvirke från 1700-talet. Mikkel har aldrig stött på det igen efter det. Fönstren var helt intakta och opåverkad av fukt efter alla dessa år. Detta blev startskottet på en livslång passion.

Selder & Company är ett evidensbaserat företag som har bedrivit forskning tillsammans med Luleå Tekniska Universitet.

Historien bakom linolja och familjeföretaget Selder & company
Vi erbjuder ett helhetsutbud för dig som vill använda de allra bästa linoljeprodukterna för behandling av dina trä-, sten- och metallytor.

Jag vill bara tacka er för att jag har hittat rätt linoljefärg, jag har provat andra tillverkare men ni är bäst, färdiga burkar att måla från och slippa blanda för en linoljegrund.
Tack Selder för riktigt bra produkter.

Anders Wickell

Nöjd kund