Schellack

Schellack

SHELLACK används innan målning på trä för att försegla kvistar och kådlöpor, samt för att täcka missfärgningar i underlaget.

En bra shellack ska alltid bestå av 99% alkohol och inte inneha något vatten. Vatten skapar porer, vilka kommer att skada trämaterialets yta. Selder & Co:s SHELLACK består av 99% alkohol och shellackflingor.

Produktionsblad

VideoBrukshandsvisning

Häll en liten mängd i taget i ett kärl för engångsbruk. Använd en enkel pensel – kärl och penslar kan inte tvättas efter användning. Stryk ut jämnt. Innehåller: Isopropanol, schellackflingor.

Torktid: 1/2–1 timme.

VARNING: Mycket brandfarlig vätska. Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av SHELLACK måste utan dröjsmål dränkas i vatten och genomblötas grundligt innan de kastas bort. Får ej utsättas för värme/gnistor/ öppen eld/varma ytor. Rökning förbjuden.