Schellack

Schellack

SHELLACK används innan målning på trä för att försegla kvistar och kådlåpor, samt för att täcka missfärgningar i underlaget.

Förpackad i 0,25 liters plåtkanistrar. Återförsäljare.

Schellack skall ha 99,5 % alkohol som lösningsmedel. Svagare alkohol, t.ex. 96 % rödsprit, innehåller vatten som blir kvar när alkoholen har avdustat och schellacken har satt sig. Vattnet skapar porer genom vilka kåda blöder igenom. 

Innehåller:  99.5 % isopropanolalkohol och schellackflingor.

Ladda ner bruksanvisningen i PDF här.
Det tekniska databladet och säkerhetsdatabladet i PDF ligger under fliken "Datablad" i huvudmenyn.


Video

Bruksanvisning

Häll en liten mängd i taget i ett kärl för engångsbruk. Använd en enkel pensel – kärl och penslar kan inte tvättas efter användning. Stryk ut jämnt.

Innehåller: 99,5 %:ig isopropanol, schellackflingor.

VARNING: Mycket brandfarlig vätska. Utsätt inte för hetta, gnistor, öppen låga eller heta ytor. Rök inte i närheten.