försegla kvistar med selders schellack.

Schellack


Använd SCHELLACK innan målning!

SCHELLACK används innan målning på trä för att försegla kvistar och kådlåpor, samt för att täcka missfärgningar i underlaget.

Förpackad i 0,25 liters plåtkanistrar.

Innehåller:  Mättad lösning av schellackflingor i 99.5 % isopropanol.

OBS: Schellack skall ha 99,5 % alkohol som lösningsmedel. Svagare alkohol, t.ex. 96 % rödsprit, innehåller vatten som blir kvar när alkoholen har avdunstat och schellacken har satt sig. Vattnet skapar porer genom vilka kåda blöder igenom. 

Så använder du SCHELLACK

Häll en liten mängd i taget i ett kärl för engångsbruk. Använd en enkel pensel – kärl och penslar kan inte tvättas efter användning. Stryk ut jämnt.

Torktid: 1/2 – 1 timme.

VARNING: Mycket brandfarlig vätska. Utsätt inte för hetta, gnistor, öppen låga eller heta ytor. Rök inte i närheten.

Har du frågor eller andra funderingar gällande SELDER SCHELLACK är du varmt välkommen att kontakta oss.

Bruksanvisning för SCHELLACK

SELDER & COMPANY AB

Ladda ner bruksanvisningen i PDF.
Det tekniska databladet och säkerhetsdatabladet i PDF ligger under fliken “Datablad” i huvudmenyn.

Bruksanvisning SchellackLadda ner