• Grund
  • Halvblank A
  • Halvblank B
  • Halvblank C
  • Halvmatt A
  • Halvmatt B
  • Halvmatt C
  • Vit halvblank
  • Vit halvmatt

Linoljefärger

Selder Linoljefärger kan målas utomhus och inomhus med pensel, spruta eller roller på alla underlag – från trä till metall. De förblir slitstarka och fina så gott som för evigt när du grundar och målar enligt nedanstående anvisningar och utför enkla underhållsåtgärder.

Vi tillverkar färgerna som zinkbaserad grundfärg, halvblank och halvmatt slutstrykningsfärg, vit samt A-, B- och C-bas för brytning till slutstrykningfärg i brytmaskin med certifierade och moderna pigment. De fås i önskade NCS, RAL och våra egna kulörer, samma från leverans till leverans,

De skiljer sig från andra linoljefärger främst genom att bindemedlet enbart består av torkande oljor från vilka linoljans andra beståndsdelar har avlägsnats genom raffinering. Därför torkar de utmärkt, är hållbara och mögelresistenta. Läs mer under TEKNOLOGI.

De skiljer sig från alkydolje- och andra syntetiska färger genom att de tränger in i underlagets ytstruktur, fäster permanent och ”andas”, d.v.s. släpper igenom vattenånga men inte flytande vatten. Därför samlas inte kondensvatten under färglagret och det flagnar inte av.

Video Mikkel Selder berättar om hur vi gör linoljefärger av toppklass.

De målas outspädda ”direkt ur burken” till täckande 70–100 μm d.v.s. 0,07-0,1 mm tjocka lager, vilket ger 14-8 m²/liter, vanligtvis med en strykning grundfärg och två strykningar slutstrykningsfärg.
Torktid: Under 24 timmar vid 20 °C och god ventilation.
C-Bas har längre torktid: Uppemot 48 timmar vid 20 °C och god ventilation.

ENKELT UNDERHÅLL, INGEN OMMÅLNING

Våra färger åldras genom att bindemedlet långsamt bryts ner av UV-strålning. När detta sker, efter några år eller decennier beroende på läge och väderlek, blir färgen matt och bleknar. Ett tunt lager LINOLJA FERNISSA ersätter det förlorade bindemedlet och ytan återfår ögonblickligen sin ursprungliga färg och glans. Med sådant underhåll är färgernas livslängd obegränsad. Om underhållet försummas bildas till slut sprickor i färglagret - ett typiskt smårutigt mönster bildas, och enstaka rutor av färg börjar lossna från underlaget. Sådana färgytor från första hälften av 1900-talet är inte ovanliga.

Ladda ner produktdatablad i .pdf:
LINOLJEFÄRG GRUND
LINOLJEFÄRG HALVMATT A-BAS
LINOLJEFÄRG HALVMATT B-BAS
LINOLJEFÄRG HALVMATT C-BAS
LINOLJEFÄRG HALVMATT VIT
LINOLJEFÄRG HALVBLANK A-BAS
LINOLJEFÄRG HALVBLANK B-BAS
LINOLJEFÄRG HALVBLANK C-BAS
LINOLJEFÄRG HALVBLANK VIT

SCHELLACK

Ladda ner bruksanvisningen i .pdf här eller läs den nedan.


BRUKSANVISNING FÖR LINOLJEFÄRGER 

Selder Linoljefärger förblir slitstarka och fina så gott som för evigt när du grundar och målar enligt dessa anvisningar och utför enkla underhållsåtgärder.

De fås i önskade NCS, RAL och våra egna kulörer, samma från leverans till leverans, och kan målas med pensel, spruta eller roller på alla underlag – från trä till metall.

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa.

 Se vår video 

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING  

Färgen innehåller oxiderande fettsyror. Trasor m.m. som fuktats av den bör brännas, torkas på icke brandfarlig plats eller sänkas i vatten innan de kastas.
Målade eller oljebehandlade ytor självantänds däremot inte - risken berör endast fibrösa material.

FÖRBEHANDLING AV MÅLNINGSGRUNDEN

VARFÖR FÖRBEHANDLING

Damm, smuts och fukt hindrar färgen från att fästa vid underlaget.

Selders slutstrykningsfärger är gjorda för att målas på Selder LINOLJEFÄRG GRUND, inte direkt på underlaget. LINOLJEFÄRG GRUND är speciellt fet och fäster utmärkt. Den innehåller 500 g/liter zinkoxid som effektivt motverkar mögel och annan påväxt, också genom slutstrykningsfärgen. Selder LINOLJEFÄRG GRUND kan brytas för att ge slutstrykningsfärgen bättre täckning. Den vita zinkoxidens färg påverkar dock den brutna kulören - t.ex. är LINOLJEFÄRG GRUND bruten till svart, ljusgrå.

Ju porösare underlaget är, desto mer olja, d.v.s. bindemedel, absorberas. Om för lite bindemedel blir kvar i pigmentet förändras de optiska egenskaperna, och färgen blir matt. Därför bör slutstrykningsfärgen målas på pormättat underlag. Porerna kan i många fall (men inte alltid) mättas med LINOLJEFÄRG GRUND.

Rörelser i trä i utsatt läge utomhus där fuktigheten växlar starkt kan förorsaka avflagning till och med av linoljefärg. Därför bör sådana underlag göras dimensionsstabila och vattenavstötande med Selder olja.

RENGÖR UNDERLAGET

Borsta bort lös smuts, slipa bort fastsittande smuts. Använd inte vatten eller alkaliskt målarfett, då den minsta rest hindrar linoljefärgens och linoljans vidhäftning vid underlaget. Om ytan är extremt fet kan man avfetta med 99% alkohol, typ kaburatorsprit.

MÄTTA PORÖSA UNDERLAG

Slutstrykningsfärgen bör appliceras på ett slutet underlag, d.v.s. ett som är pormättat. Om ytan är bristfälligt pormättad absorberas så mycket bindemedel av underlaget att pigmentets optiska egenskaper ändras, och ytan blir matt, helt eller fläckvis - d.v.s flammig. Om detta sker, kontakta Selder & Company för instruktioner om det bästa sättet att återställa färgens kulör och glans.

YTOR AV BARRTRÄ OCH HÅRT LÖVTRÄ I SKYDDAT LÄGE
pormättas med LINOLJEFÄRG GRUND.

GAMMAL MÅLAD YTA DÄR FÄRGEN ÄNNU FÄSTER, PUTS OCH BETONG
pormättas med GRUNDOLJA vid rumstemperatur. Stryk på, och flytta från mättade ställen till ställen som ännu absorberar. Fortsätt tills hela ytan är mättad. Vänta en timme och stryk sedan bort eventuellt överskott, ty olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Låt oxidera. Grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.

YTA FRÅN VILKEN FÄRGEN HAR AVLÄGSNATS MED VARMLUFTSBLÅSARE ELLER IR-VÄRMARE
Värmebehandlingen gör träet ytterst torrt och absorberande. Sådana ytor bör pormättas med 130 °C varm GRUNDOLJA. Läs instruktionerna för detta nedan under "IMPREGNERA TRÄ I UTSATT LÄGE".  

MDF, TRYCKIMPREGNERAT TRÄ, PORÖSA TAKPLATTOR AV FIBERCEMENT ELLER BETONG
och andra extremt porösa underlag pormättas med vår tjockaste och ”fetaste” olja, LINOLJA FERNISSA. Stryk på, och flytta från mättade ställen till ställen som ännu absorberar. Om ytan fortsätter absorbera, avbryt och låt oxidera. Upprepa processen tills hela ytan är mättad. Stryk bort eventuellt överskott, ty olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Låt oxidera. Grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.

FÖRSEGLA KVISTAR OCH KÅDLÅPOR MED SCHELLACK
för att hindra att kåda blöder igenom och missfärgar den målade ytan. Schellack bör vara löst i  99,9% ren alkohol. Lösningsmedel med lägre alkoholhalt innehåller vatten som avdunstar efter det att alkoholen avdunstat och schellacken har börjat sätta sig. Resultatet blir porer i schellacken – skiktet ser i mikroskop ut som ett durkslag, och kåda blöder igenom det.
Se vår video om schellack.

IMPREGNERA TRÄ I UTSATT LÄGE
Värm GRUNDOLJA till 130 °C i en fritös. Påför och sprid som ovan med naturborstpensel - syntetborst håller inte för den höga temperaturen. Använd vår tjockare LINOLJA FERNISSA för tryckimpregnerat trä. Vänta en halvtimme och stryk sedan bort eventuellt överskott, ty olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Låt oxidera. Grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.

När du behandlar trä med GRUNDOLJA vid  130 °C förångas fukt inne i träet - ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande GRUNDOLJAN tränger djupare in. Man kan se små bubblor av ånga när man påför varm GRUNDOLJA.

Du kan tryggt arbeta med 130 °C varm GRUNDOLJA – den varken bränner eller osar. Oljan har svag värmeledningsförmåga – du kan utan att bränna dig doppa fingerspetsen i den varma oljan, eller stryka av penseln som du nyss doppat i oljan mot handflatan. GRUNDOLJANS kokpunkt är 300 °C och den börjar avge vit, skarpt luktande ånga från ytan vid 180 °C. Vid 130 °C avger den endast en doft av linolja.

DJUPIMPREGNERA ÄNDTRÄ I UTSATT LÄGE
Virke impregnerat med Selder olja är en rötfast och dimensionsstabil komposit av trä och torkad olja.
Video: Snickare Martin Lydén djupimpregnerar ändorna på staketbrädor på byggplatsen.

Värm GRUNDOLJA i en fritös till 130 °C.
”Fritera” träet i oljan tills bubblandet av avgående vattenånga upphör. Tiden beror på träslag, fuktighet, dimensioner, mängd och elmotståndens kapacitet. Det kan räcka från tio minuter till ett par timmar. När bubblandet upphör har all fukt i träet avgått och ångtrycket har öppnat de gårdade ringporerna – de öppnas inte inåt.
Låt temperaturens sjunka till 90 °C. Den lägre temperaturen skapar ett undertryck och olja sugs in i träet. En halv timme räcker för att olja skall sugas 5-6 cm in i ändträ. Alltför lång blötläggning leder till att cellhåligheterna fylls med olja. Där uppfyller den inget nyttigt ändamål, utan hindrar endast syretillförseln och därigenom oljans torkning.
Vänta en halvtimme och stryk sedan bort eventuellt överskott, ty olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Låt oxidera. Grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.

FÖRBEHANDLA TÄTA UNDERLAG

ROSTIG (KORRODERAD) METALL
Se till att ytan är helt torr. Avlägsna lös rost, smuts och lösa färgrester. Använd inte vatten eller alkaliskt målarfett, då den minsta rest hindrar linoljefärgens och linoljans vidhäftning vid underlaget. Om ytan är extremt fet kan man avfetta med 99% alkohol, typ kaburatorsprit.
Fast rost och punktkorrosion kan lämnas kvar. Påför Selder ROSTSKYDDSOLJA vid rumstemperatur med pensel eller spruta. Flytta vid behov olja från mättade ställen till ställen som ännu absorberar olja. Fortsätt tills hela ytan är mättad. Efter en timme, avlägsna olja som blivit kvar på ytan, då den annars bildar ett klibbigt skinn. Låt oxidera. Grundmåla med Selder LINOLJEFÄRG GRUND.

PLASTTÄCKT GALVANISERAT PLÅTTAK
Avlägsna plasten men inte galvaniseringen. Behandla som rostig metall ovan.

REN METALL
Grundmåla med Selder LINOLJEFÄRG GRUND.

GLAS
har traditionellt målats med linoljefärg, till exempel skyltfönster. Måla gärna på baksidan av glas. Då får du en perfekt yta sedd från framsidan. Applicera slutstrykningsfärgen direkt utan grundmålning.

MÅLA MED SNYGGT OCH HÅLLBART RESULTAT

ALLMÄNT
Måla inte på fuktigt underlag, vid risk för regn eller om dygnstemperaturen går under 5 °C. Sörj för god ventilation.
Måla först en strykning LINOLJEFÄRG GRUND och sedan två lager slutstrykningsfärg.
Måla alla lager noggrant med täckande men inte tjocka lager, d.v.s. enligt åtgång 12-20 m²/liter/strykning, vilket innebär 50-85 mikroner (µ).
Låt färgen torka ordentligt mellan strykningarna.

BLANDA SÅ ATT FÄRGEN BLIR HOMOGEN
Skrapa upp allt pigment från burkens botten. Rör om tills färgen ser ut att vara väl blandad. Om du rör om med en sticka och inte med en roterande färgblandare bör du sedan stänga locket och skaka burken.

SPÄD INTE UT FÄRGEN
Måla ”direkt ur burken”. OBS: Färgerna är vattenfria och förstörs om de späds med vatten.

MÅLA RÄTT MED PENSEL
Linoljefärg flyter inte ut av sig själv utan måste arbetas ut till jämna och täckande lager.
Du behöver inte trycka hårt med penseln - bindemedlet tränger in i underlagets ytstruktur även om du inte trycker alls.
Ta upp en liten mängd färg på penseln, direkt från burken.
Arbeta sedan ut färgen med lätta penseldrag tills färglagret är jämnt och täckande men inte tjockt.
Upprepa när det inte mera kommer färg från penseln.
Se vår video om målning.

För att få en jämn yta med så få penseldrag som möjligt på släta ytor, t.ex paneler, dörrar, släta metallytor: Använd Selder LINOLJEFÄRG HALVBLANK som är något tixotropisk, d.v.s. i viss grad flyter ut av sig själv. Lägg på färgen i en riktning så att du får ett täckande men icke tjockt och möjligast jämnt färglager. Korsstryk utan att  ta mer färg på penseln, d.v.s. stryk i motsatt riktning för att jämna ut färgen. Släta ytan genom att med fjäderlätt hand föra penseln i samma riktning som du lagt på färgen. Lägger du på för tjockt blir det svårt att jämna ut penseldragen.
Se vår video om målning på släta ytor.

MÅLA RÄTT MED SPRUTA ELLER ROLLER
Iaktta speciell noggrannhet för jämna 50-85 μ färglager.

HELMATT YTA PÅ PUTS ELLER BETONG
Puts eller betong kan målas direkt utan föregående oljebehandling med två lager Selder linoljefärg ”vått i vått”, d.v.s. måla en strykning, och genast därefter en strykning till utan att vänta tills färgen har torkat. Om man vill ha en halvblank eller halvmatt yta på puts eller betong följer man instuktionerna ovan.

TORKTIDEN VARIERAR
Färgen och oljan torkar genom oljans, d.v.s. bindemedlets oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I en lackbox kan färgen bli beröringstorr på några timmar, i ett kallt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.
Starka färger gjorda med C-bas kan ha upp till dubbel torktid jämfört med LINOLJEFÄRG GRUND.

LINOLJEFÄRG HÄRDAR LÅNGSAMT UT SEDAN DEN TORKAT
Sedan färgen har torkat - inom ett dygn vid 20 °C och god ventilation - fortsätter bindemedlets oxidering (d.v.s. härdning) under några veckor. Därvid uppstår mikroskopiska sprickor i färglagret som släpper igenom molekyler av vattenånga men inte vatten i vätskeform, villket har ytspänning. Färgytan får sin slutliga glans när härdningen är fullständig. Speciellt om du har målat lite ojämnt kan ytans glans variera. Skillnaderna försvinner när härdningen är fullständig. Ytan kan dofta svagt av linolja under härdningen. Därefter är den helt luktfri.

UNDERHÅLL
Borsta bort lös smuts, slipa bort fastsittande smuts. Använd inte vatten eller alkali, då den minsta rest hindrar linoljans och linoljefärgens vidhäftning på underlaget. Om ytan är extremt fet kan man avfetta med 99% alkohol, typ karburatorsprit.

Om färgen blir matt och blek, ”kritar”: applicera ett tunt lager LINOLJA FERNISSA på den rena och torra färgytan med en pensel eller en enkel spruta. Oljan ersätter bindemedlet som UV-strålningen har sönderdelat och ytan återfår ögonblickligen sin ursprungliga kulör och glans.

Om du efter oljningen fortfarande har ljusare fläckar eller partier beror detta på att UV-strålningen har brutit ner det yttersta pigmentlagret. Slipa sådana partier lätt med ett #320 papper i den blöta oljan så återfår du den ursprungliga kulören.