• Grund
  • Halvblank A
  • Halvblank B
  • Halvblank C
  • Halvmatt A
  • Halvmatt B
  • Halvmatt C
  • Vit halvblank
  • Vit halvmatt

Linoljefärger

Selder linoljefärger kan målas utomhus och inomhus med pensel, spruta eller roller på alla underlag – från trä till metall. De förblir slitstarka och fina så gott som för evigt när du grundar och målar enligt nedanstående anvisningar och utför enkla underhållsåtgärder.

Vi tillverkar färgerna som zinkbaserad grundfärg, halvblank och halvmatt slutstrykningsfärg, vit samt A-, B- och C-bas för brytning till slutstrykningfärg i brytmaskin med certifierade och moderna pigment. De fås i önskade NCS, RAL och våra egna kulörer, samma från leverans till leverans,

De skiljer sig från andra linoljefärger främst genom att bindemedlet enbart består av torkande oljor. Linoljans övriga beståndsdelar torkar inte och har avlägsnats. Därför torkar färgerna utmärkt, är hållbara och mögelresistenta. Läs mer under TEKNOLOGI.

De skiljer sig från alkydolje- och andra syntetiska färger genom att de tränger in i underlagets ytstruktur, fäster permanent och ”andas”, d.v.s. släpper igenom vattenånga men inte flytande vatten. Därför samlas inte kondensvatten under färglagret och det flagnar inte av.

Video Mikkel Selder berättar om hur vi gör linoljefärger av toppklass.

De målas outspädda ”direkt ur burken” till täckande 70–100 μm (d.v.s. 0,07-0,1 mm tjocka lager) vilket ger 14-8 m²/liter, vanligtvis med en strykning grundfärg och två strykningar slutstrykningsfärg.
Torktid: Under 24 timmar vid 20 °C och god ventilation.

ENKELT UNDERHÅLL, INGEN OMMÅLNING

Våra färger åldras genom att molekylkedjorna i det polymeriserade bindemedlet långsamt bryts ner av UV-strålning. När detta sker, efter ett par decennier i skuggiga lägen i norr ned till efter några år i soldränkta lägen i tropikerna, blir färgen matt och bleknar; färgen "kritar". Ett tunt lager LINOLJA FERNISSA ersätter det förlorade bindemedlet och ger ögonblickligen ytan sin ursprungliga färg och glans. Med denna enkla underhållsåtgärd är färgernas livslängd obegränsad. Om underhållet försummas under lång tid bildas till slut sprickor i färglagret - ett typiskt krokodilskinnsmönster bildas, och enstaka rutor av färg börjar lossna från underlaget. Sådana färgytor från första hälften av 1900-talet är inte ovanliga.

Ladda ner produktdatablad i .pdf:
LINOLJEFÄRG GRUND
LINOLJEFÄRG HALVMATT A-BAS
LINOLJEFÄRG HALVMATT B-BAS
LINOLJEFÄRG HALVMATT C-BAS
LINOLJEFÄRG HALVMATT VIT
LINOLJEFÄRG HALVBLANK A-BAS
LINOLJEFÄRG HALVBLANK B-BAS
LINOLJEFÄRG HALVBLANK C-BAS
LINOLJEFÄRG HALVBLANK VIT

SCHELLACK

Ladda ner bruksanvisningen i .pdf här eller läs den nedan.


BRUKSANVISNING FÖR SELDER LINOLJEFÄRGER

Selder Linoljefärger förblir slitstarka och fina så gott som för evigt när du grundar och målar enligt dessa anvisningar och utför enkla underhållsåtgärder.

De framställs som grundfärgen LINOLJEFÄRG GRUND och slutstrykningsfärgerna LINOLJEFÄRG VIT HALVBLANK, LINOLJEFÄRG VIT HALVMATT samt sex brytbaser: A, B och C i halvblank och halvmatt. Brytbaserna bryts i maskin av oss och återförsäljare till beställda NCS, RAL kulörer eller våra egna. Brytbaserna väljes enligt de beställda kulörerna.
Varje beställd kulör är identisk från leverans till leverans.

Selder linoljefärger kan målas med pensel, spruta eller roller på alla underlag – från trä till metall.

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa. Se video.
Skölj sprutor med lacknafta.

FÖRBEHANDLING AV MÅLNINGSGRUNDEN

Damm, smuts och fukt hindrar färgen från att fästa vid underlaget.

Selders slutstrykningsfärger är gjorda för att målas på Selder LINOLJEFÄRG GRUND, inte direkt på underlaget. LINOLJEFÄRG GRUND är speciellt fet och fäster utmärkt. Den innehåller 500 g/liter zinkoxid som effektivt motverkar mögel och annan påväxt, också genom slutstrykningsfärgen. Selder LINOLJEFÄRG GRUND är vit, men kan brytas för att ge slutstrykningsfärgen bättre täckning. Den vita zinkoxidens färg påverkar dock den brutna kulören - exempelvis är LINOLJEFÄRG GRUND bruten till svart, ljusgrå.

Ju porösare underlaget är, desto mer olja, d.v.s. bindemedel, absorberas. Om för lite bindemedel blir kvar i pigmentet förändras färgens optiska egenskaper, och ytan blir blek och matt och ofta flammig. Därför bör slutstrykningsfärgen målas på pormättat underlag. På rätt slutna underlag ernås pormättnad med LINOLJEFÄRG GRUND, på porösa krävs oljebehandling.

Rörelser i trä i utsatt läge utomhus där fuktigheten växlar starkt kan förorsaka avflagning till och med av linoljefärg. Därför bör sådana underlag göras dimensionsstabila och vattenavstötande med Selder olja.

RENGÖR UNDERLAGET
Borsta bort lös smuts, slipa bort fastsittande smuts. Använd inte vatten eller alkaliska rengöringsmedel, då den minsta rest hindrar linoljefärgens och linoljans vidhäftning vid underlaget. Om ytan är extremt fet kan man avfetta med 99 % alkohol.

MÄTTA PORÖSA UNDERLAG
Slutstrykningsfärgen bör målas på slutna underlag, d.v.s. sådana i vilka eventuella porer är mättade. Om ett poröst underlag är bristfälligt mättat, absorberas så mycket olja, d.v.s. bindemedel, att färgens optiska egenskaper ändras och ytan blir blek och matt och ofta flammig. Om detta sker, kontakta Selder & Company för instruktioner om det bästa sättet att återställa färgens kulör och glans. Problemet kan undvikas genom att följa instruktionerna nedan för att pormätta olika typer av underlag.

YTOR AV BARRTRÄ OCH HÅRT LÖVTRÄ I SKYDDAT LÄGE
Försegla kvistar och kådlåpor med SCHELLACK. Se video. Använd schellack löst i 99,5 % alkohol. Lösningsmedel med lägre alkoholhalt innehåller vatten som avdunstar efter det att alkoholen avdunstat och schellacken har börjat sätta sig. Resultatet blir porer i schellacken – skiktet ser i mikroskop ut som ett durkslag, och kåda blöder igenom det.
Mätta genom att grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.

PUTS OCH BETONG, GAMMAL MÅLAD YTA DÄR FÄRGEN ÄNNU FÄSTER
Mätta med GRUNDOLJA vid rumstemperatur. Påför och sprid från mättade ställen till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad. Vänta en timme och torka sedan noggrant bort all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan, ty olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Ge tid att oxidera.
Grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.

YTA FRÅN VILKEN FÄRGEN HAR AVLÄGSNATS MED VARMLUFTSBLÅSARE ELLER IR-VÄRMARE
Värmebehandlingen har gjort träet ytterst torrt och absorberande. Sådana ytor bör mättas med 130 °C varm GRUNDOLJA. Läs instruktionerna för detta nedan under "IMPREGNERA TRÄ I UTSATT LÄGE".

EXTREMT PORÖSA UNDERLAG, T.EX. MDF, GIPS, TRYCKIMPREGNERAT TRÄ, GAMLA PORÖSA TAKPLATTOR
Mättas med vår tjockaste och ”fetaste” olja, LINOLJA FERNISSA. Påför och sprid från mättade ställen till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad. Vänta en halvtimme och torka sedan noggrant bort all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan, ty olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Ge tid att oxidera.
Om ytan inte blir mättad, ge tid att oxidera och upprepa sedan processen tills hela ytan blir mättad.
Grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.

IMPREGNERA TRÄ I UTSATT LÄGE
Värm GRUNDOLJA, eller vår tjockare LINOLJA FERNISSA för tryckimpregnerat trä, till 130 °C i en fritös. Påför med naturborstpensel - syntetborst håller inte för den höga temperaturen. Påför och sprid från mättade ställen till ställen som ännu absorberar olja tills hela ytan är mättad. Vänta en halvtimme och torka sedan noggrant bort all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan, ty olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Ge tid att oxidera.
Försegla kvistar och kådlåpor med SCHELLACK. Se video. Använd schellack löst i 99,5 % alkohol. Lösningsmedel med lägre alkoholhalt innehåller vatten som avdunstar efter det att alkoholen avdunstat och schellacken har börjat sätta sig. Resultatet blir porer i schellacken – skiktet ser i mikroskop ut som ett durkslag, och kåda blöder igenom det.
Grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.
När du behandlar trä med Selder olja vid 130° C förångas fukt inne i träet, ringporer öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna – de kan inte öppnas inåt - och den varma, tunnflytande oljan tränger in i cellerna. Man kan se små bubblor av ånga när man påför varm Selder olja.

DJUPIMPREGNERA ÄNDTRÄ I UTSATT LÄGE

Video: Snickare Martin Lydén djupimpregnerar ändorna på staketbrädor på byggplatsen.

Virke impregnerat med Selder olja är en rötfast och dimensionsstabil komposit av trä och torkad olja.

Värm GRUNDOLJA i en fritös till 130 °C. ”Fritera” träet i oljan tills bubblandet av avgående vattenånga upphör. Detta kan ta från tio minuter till flera timmar beroende på elmotståndens kapacitet, träslaget, träets fuktighet, dimensioner och mängd. När bubblandet upphör har all fukt i träet avgått och ångtrycket har öppnat de gårdade ringporerna utåt – de kan inte öppnas inåt.
Låt temperaturens sjunka till 90 °C. Den lägre temperaturen skapar ett undertryck och olja sugs in i träet. En halvtimme räcker för att olja skall sugas 5-6 cm in i ändträ. Om du lämnar arbetsstycket i oljan för länge fylls cellhåligheterna med olja. Där uppfyller den inget nyttigt ändamål, utan hindrar endast syretillförseln till oljan i cellväggarna och därigenom oljans torkning.
Vänta en halvtimme och och torka sedan noggrant bort all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan, ty olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Låt oxidera.
Försegla kvistar och kådlåpor med SCHELLACK. Se video. Använd schellack löst i 99,5 % alkohol. Lösningsmedel med lägre alkoholhalt innehåller vatten som avdunstar efter det att alkoholen avdunstat och schellacken har börjat sätta sig. Resultatet blir porer i schellacken – skiktet ser i mikroskop ut som ett durkslag, och kåda blöder igenom det.
Grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.

FÖRBEHANDLING AV TÄTA UNDERLAG

ROSTIG (KORRODERAD) METALL
Se till att ytan är helt torr. Avlägsna lös rost, smuts och färgrester. Använd inte vatten eller alkaliska rengöringsmedel, då den minsta rest hindrar linoljefärgens och linoljans vidhäftning vid underlaget. Om ytan är extremt fet kan man avfetta med 99% alkohol. Fast rost och punktkorrosion kan lämnas kvar.
Påför Selder ROSTSKYDDSOLJA vid rumstemperatur med pensel eller spruta. Flytta vid behov olja från mättade ställen till ställen som ännu absorberar olja. Fortsätt tills hela ytan är mättad. Vänta en halvtimme och torka sedan noggrant bort all olja som har blivit kvar på ytan, ty olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Låt oxidera.
Grundmåla med Selder LINOLJEFÄRG GRUND.

PLASTLAMINERAT GALVANISERAT PLÅTTAK
Avlägsna plasten men inte galvaniseringen. Behandla enligt instruktionerna ovan för ROSTIG (KORRODERAD) METALL.

REN METALL
Grundmåla med Selder LINOLJEFÄRG GRUND.

GLAS
Glas har traditionellt målats med linoljefärg, till exempel skyltfönster. Måla gärna på baksidan av glas. Då får du en perfekt yta sedd från framsidan. Påför slutstrykningsfärgen direkt utan grundmålning.

MÅLA MED SNYGGT OCH HÅLLBART RESULTAT

ALLMÄNT
Måla inte på fuktigt underlag, vid risk för regn eller om dygnstemperaturen går under 5 °C. Sörj för god ventilation.
Måla först en strykning LINOLJEFÄRG GRUND och sedan två lager slutstrykningsfärg.
Måla alla lager noggrant med täckande men inte tjocka lager, d.v.s. 0,07 -0,12 mm per strykning beroende på underlag, vilket ger en åtgång av en liter för 8–14 m².
Låt färgen torka ordentligt mellan strykningarna.

BLANDA SÅ ATT FÄRGEN BLIR HOMOGEN
Tag av burkens lock. Skrapa upp allt pigment från burkens botten. Rör om tills färgen ser ut att vara väl blandad. Använd en flat sticka eller en roterande färgblandare. Om du blandar med en sticka, stäng sedan locket ordentligt och skaka burken.

SPÄD INTE UT FÄRGEN
Måla ”direkt ur burken”. OBS: Färgerna är vattenfria och förstörs om de späds med vatten.

MÅLA RÄTT MED PENSEL
Linoljefärg flyter inte ut av sig själv utan måste arbetas ut till jämna och täckande lager.
Du behöver inte trycka hårt med penseln - bindemedlet tränger in i underlagets ytstruktur även om du inte trycker alls.
Ta upp en liten mängd färg på penseln, direkt från burken.
Arbeta sedan ut färgen med lätta penseldrag tills färglagret är jämnt och täckande men inte tjockt.
Upprepa när det inte längre kommer färg från penseln.
Video
För att åstadkomma en jämn yta med så få penseldrag som möjligt på släta ytor, t.ex. paneler, dörrar, släta metallytor: Använd Selder LINOLJEFÄRG HALVBLANK som är något tixotropisk, d.v.s. i viss grad flyter ut av sig själv. Lägg på färgen i en riktning så att du får ett täckande men icke tjockt och möjligast jämnt färglager. Korsstryk sedan utan att ta mer färg på penseln, d.v.s. stryk i vinkelrät riktning för att jämna ut färgen. Släta sedan ytan genom att med fjäderlätt hand föra penseln i samma riktning som du lagt på färgen så den knappt vidrör den målade ytan. Lägger du på för tjockt blir det svårt att jämna ut penseldragen.
Video

MÅLA RÄTT MED SPRUTA ELLER ROLLER
Iaktta speciell noggrannhet för jämna och täckande men inte överdrivet tjocka färglager, dvs 0,07 - 0,12 mm.

HELMATT YTA PÅ PUTS ELLER BETONG
Puts och betong kan målas direkt utan föregående oljebehandling med två lager Selder halvmatta linoljefärg ”vått i vått”, d.v.s. måla en strykning, och genast därefter en strykning till utan att vänta tills färgen har torkat.
För en halvblank eller halvmatt yta på puts eller betong, följ instruktionerna ovan ”FÖRBEHANDLA PORÖSA YTOR / PUTS OCH BETONG...” och "MÅLA MED SNYGGT OCH HÅLLBART RESULTAT".

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa. Se video.
Skölj sprutor med lacknafta.

TORKTIDEN VARIERAR
Färgen och oljan torkar genom oljans, d.v.s. bindemedlets,  oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I en torkbox kan färgen bli beröringstorr på några timmar, i ett kallt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka eller mer. Vid 20 ⁰C och god ventilation torkar färgen på ett dygn.

LINOLJEFÄRG HÄRDAR LÅNGSAMT UT SEDAN DEN TORKAT
Sedan färgen har torkat fortsätter bindemedlets oxidering, d.v.s. härdning, under några veckor. Därvid uppstår mikroskopiska sprickor i färglagret som släpper igenom molekyler av vattenånga men inte vatten i vätskeform, vilket har ytspänning. Färgytan får sin slutliga glans när härdningen är fullständig. Speciellt om du har målat lite ojämnt kan ytans glans variera. Skillnaderna försvinner när härdningen är fullständig. Ytan kan dofta svagt av linolja under härdningen. Sedan är den helt luktfri.

UNDERHÅLL

Målade ytor kan tvättas med vatten och sura eller neutrala tvättmedel sedan färgen torkat.

VARNING: Använd INTE alkaliska tvättmedel, t.ex. GROVSÅPA, då färgen reagerar med baser. Om detta sker, upplöses det yttersta färglagret och ytan måste målas om efter grundlig sköljning och fullständig torkning.

Selder linoljefärg är hållbar eftersom den raffinerade linoljan som används som bindemedel är biologiskt icke-nedbrytbar och polymeriseras naturligt till 100%. Därför kan inga mikrober angripa det.

Emellertid åldras den långsamt efter hand som UV-strålning bryter ner det polymeriserade bindemedlets molekylkedjor. När detta sker, efter ett par decennier i skuggiga lägen i norr ned till efter några år i soldränkta lägen i tropikerna, blir ytan blir matt och blek och lite pigmentpulver lossnar från ytan vid beröring av ytan - färgen "kritar".

Åldrandet förhindras genom att man påför ett tunt lager Selder LINOLJA FERNISSA på den torra och fettfria ytan med pensel eller spruta. Oljan ersätter bindemedlet som UV-strålningen har brutit ner, och ytan återfår omedelbart sin ursprungliga färg och glans. Du får ett ännu bättre resultat på halvblank färg genom att beställa Selders UNDERHÅLLSOLJA som är identisk med det ursprungliga bindemedlet.

Om du fortfarande har ljusare fläckar eller områden efter en sådan oljebehandling har också det yttersta pigmentskiktet skadats. Slipa sådana ställen lätt med ett # 320 papper ordentligt fuktat med olja för att återfå den ursprungliga kulören och glansen.

De behövliga underhållsintervallen beror på mängden UV-strålning - efter ett par decennier på skuggiga ställen i norr till efter några år på soldränkta ställen i tropikerna. Du kan ge ytan en lätt oljebehandling så ofta du vill för att ytan skall se nymålad ut.

Om underhållet försummas under en längre tid förstörs det mesta av bindemedlet så småningom, och färgskiktet spricker upp till små oregelbundna rutor som flagnar av. Flingorna är extremt hårda och har vassa, skärande kanter. Sådana ytor kan ses på ytor utomhus målade med linoljefärg på 1800-talet eller under den första hälften av 1900-talet.

Flagnad färg måste avlägsnas och ytan under den måste målas om. Träytor under sådan gammal färg är extremt torra och bör därför pormättas med 130 °C varm GRUNDOLJA. Läs instruktionerna för detta ovan, under ”MÄTTA PORÖSA UNDERLAG” / "IMPREGNERA TRÄ I UTSATT LÄGE".

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING
Färgen innehåller oxiderande fettsyror. Trasor och annat poröst material som fuktats av den måste utan dröjsmål dränkas i vatten och genomblötas grundligt innan de kastas bort.  Målade eller oljebehandlade ytor självantänds däremot inte - risken berör endast fibrösa material.