Linoljefärg

Unika linoljefärger framtagna
av tradition

Selder tillverkar en modern linoljefärg som inte gör avkall på tradition.

Vi tillverkar grundfärg, halvblank och halvmatt slutstrykningsfärg, vit samt A-, B- och C-bas för brytning med certifierade och moderna pigment.

Linoljefärg mattas av med tiden för att linoljan bryts ned av UV-strålning. Detta brukar först synas på södersidan där soltimmarna är fler och det syns mer på mörka kulörer än på ljusa. Att linoljefärgen blir matt utomhus är naturligt och inget som kräver åtgärd annat än av utseende skäl. Linoljan som har trängt in i träet skyddar fortfarande.

Syntetiska färger behåller kulören längre än linoljefärg, pga att den inte bryts ned av UV-strålning. Å andra sidan kommer linoljefärgen ursprungliga kulör tillbaka genom att stryka på ett tunt lager linolja.
Om du väljer linoljefärg, bered dig på att den kräver underhåll för att hållas fräsch.

Färgerna bryts till önskade NCSRAL och våra egna kulörer på moderna maskiner som använder vårt brytsystem. Detta gör att vi skiljer oss från övriga linoljefärgstillverkare. Tack vare detta har vi snabba leveranser av bruten färg.

Färgerna målas:

  • utomhus och inomhus, på de flesta underlag – från trä till metall
  • vanligtvis en strykning grundfärg och två strykningar slutstrykningsfärg.
  • med pensel, spruta eller roller.
  • till täckande lager. En liter färg täcker då 8 – 14 m² per strykning beroende på underlag och varje torkat färglager är 70 – 120 μm (0,07 – 0,12 mm) tjockt.

Färgerna torkar på mindre än 24 timmar vid 20 °C och god ventilation.

De vita färgerna förpackas i 0,5-, 1- och 5 liters burkar, grundfärgen och brytbaserna i 0,45, 0,9 och 4,5 liters burkar för att lämna plats för brytpasta.

Hållbart och mögelfritt

Färgerna innehåller mycket pigment – ett penseldrag färg täcker en stor yta. Färgernas viskositet är trots det optimal då pigmentet är extremt finfördelat.

Bindemedlet – linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffineringsmetod – är biologiskt icke nedbrytbart och vattenavstötande. Det tränger in i underlaget och torkar genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning. Läs mer under TEKNOLOGI.

Våra linoljefärger tränger in i underlaget och andas. Linoljefärgen släpper igenom vattenånga men inte flytande vatten, vilket gör att det inte flagnar.

Enkelt underhåll

Våra färger åldras genom att molekylkedjorna i det polymeriserade bindemedlet långsamt bryts ner av UV-strålning. När detta sker, efter ett par decennier i skuggiga lägen i norr, ned till efter några år i soldränkta lägen i tropikerna, blir färgen matt och bleknar; färgen “kritar”. Ett tunt lager LINOLJA FERNISSA ersätter det förlorade bindemedlet och ger ögonblickligen ytan sin ursprungliga färg och glans. Med denna enkla underhållsåtgärd är färgernas livslängd lång. Om underhållet försummas under lång tid bildas till slut sprickor i färglagret – ett typiskt krokodilskinnsmönster bildas, och enstaka rutor av färg börjar lossna från underlaget. Sådana färgytor från första halvan av 1900-talet är inte ovanliga.

Har du frågor eller andra funderingar gällande Selders linoljefärg är du varmt välkommen att kontakta oss.

Bruksanvisning för linoljefärg

SELDER & COMPANY AB

Arbetet skiljer sig markant både från målning med syntetiska färger och med andra linoljefärger. LÄS OMSORGSFULLT FÖR ETT BRA RESULTAT.

Sammanfattning

Selder linoljefärger kan målas med pensel, spruta eller roller på de flesta underlag – från trä till metall.
Måla inte på fuktig målningsgrund, om det föreligger risk för regn eller om dygnstemperaturen förväntas sjunka till under 5 grader.
Målningsgrunden måste vara torr, ren och tät.
Måla endast på minst lufttorrt trä, d.v.s. sådant med en fukthalt av mindre än 12 %.


Innan du grundmålar med LINOLJEFÄRG GRUND:
Försegla
 kvistar och kådlåpor med Selder SCHELLACK.
Mätta
 porösa ytor med Selder GRUNDOLJA eller LINOLJA FERNISSA, annars absorberas för mycket bindemedel av målningsgrunden.
Impregnera
 träytor i utsatt läge utomhus med varm Selder GRUNDOLJA.
Se till
 att inget vatten kommer in i målningsgrunden bakifrån. Vatten i målningsgrunden och avsevärda rörelser i trä som orsakas av fluktuationer i luftfuktigheten får till och med linoljefärg att flaga av.
Blanda
 färgen och skaka burken så att färgen blir helt homogen.
Sörj 
för god ventilation.

Måla med bra resultat
Späd inte ut färgen, måla “direkt från burken”.
Penselmålning: Arbeta ut färgen, korsstryk för jämn yta.
Målning med spruta eller roller: iakttag speciell noggrannhet för jämn yta.
Måla först ett täckande men inte tjockt lager LINOLJEFÄRG GRUND, d.v.s. av 70 – 120 μm (0,07 – 0,12 mm) tjocklek. Den vidhäftar speciellt bra då den är särskilt fet, och den motverkar påväxt av mögel, alger och lavar under decennier på den färdiga färgytan då den innehåller 0,5 kg zinkoxid/liter. Den är dock inte lika väderbeständig som slutstrykningsfärgerna.
Låt färgen torka ordentligt mellan strykningarna.
Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa innan färgen torkar.

Säkerhet: Färgen innehåller oxiderande fettsyror som kan självantända. Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av LINOLJEFÄRG skall utan dröjsmål dränkas i vatten.

FÖRBEHANDLA MÅLNINGSGRUNDEN

RENGÖR DET SOM SKA MÅLAS

Borsta bort damm och lös smuts, knacka bort lös rost med en hammare, slipa av fastsittande smuts eller blästra med torris. Använd inte vatten eller alkaliska rengöringsmedel eftersom även en minimal återstod hindrar färgen och oljan från att häfta vid målningsgrunden. Om ytan är oljig kan du avfetta den med 99 % alkohol.

FÖRSEGLA KVISTAR OCH KÅDLÅPOR MED SCHELLACK 

Det förhindrar att kåda blöder igenom och missfärgar den målade ytan. I Selder SCHELLACK är schellackflingorna lösta i 99,5 % alkohol. Schellack med lägre alkoholhalt innehåller vatten som avdunstar efter att alkoholen har avdunstat och schellacken har börjat sätta sig. Resultatet är porer i schellacken – i ett mikroskop ser lagret ut som ett durkslag och kådan blöder igenom. SCHELLACK torkar på 1/2 – 1 timme.
Video: Mikkel Selder berättar om schellack och visar hur man använder det.
Selder SCHELLACK torkar på några minuter.
Oljebehandla vid behov enligt nedanstående instruktioner.

REDAN MÅLAD YTA – PUTS OCH BETONG

Mättas med GRUNDOLJA vid rumstemperatur.
Påför med pensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Fortsätt tills hela ytan är mättad.
Torka av: Efter 1 – 2 timmar, torka noggrant bort all olja som är kvar på ytan; den bildar annars ett klibbigt skinn.
Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa innan oljan torkar.
Video: Mikkel Selder visar hur man tvättar penslar med GROVSÅPA.
Ge tid att oxidera: Vid 20 ⁰C och god ventilation torkar oljan inom ett dygn. Den torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta upp till en vecka.
Grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.

DÄR FÄRG HAR AVLÄGSNATS FRÅN TRÄ MED VARMLUFTSPISTOL ELLER IR-VÄRMARE

Värmebehandlingen gör träet ytterst torrt och absorberande. Sådana ytor bör mättas med 130 °C varm GRUNDOLJA. Läs instruktionerna nedan under “TRÄ I UTSATT LÄGE UTOMHUS”.

MDF, TRYCKIMPREGNERAT TRÄ, PORÖSA TAKPLATTOR AV FIBERCEMENT ELLER BETONG 

Ytan mättas med vår tjockaste och fetaste olja, LINOLJA FERNISSA vid rumstemperatur.
Påför rikligt med pensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.
Om ytan fortsätter att absorbera, avbryt och ge tid att oxidera.
Torka av: Efter 1/2 – 1 timme, torka noggrant bort all olja som är kvar på ytan; den bildar annars ett klibbigt skinn.
Vid 20 ⁰C och god ventilation torkar oljan inom ett dygn. Den torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta upp en vecka.
Upprepa processen tills hela ytan mättas relativt snabbt.
Torka av: Efter 1/2 – 1 timme, torka noggrant bort all olja som är kvar på ytan; den bildar annars ett klibbigt skinn.
Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa innan oljan torkar.
Video: Mikkel Selder visar hur man tvättar penslar med GROVSÅPA.
Ge tid att oxidera: Vid 20 ⁰C och god ventilation torkar oljan inom ett dygn. Den torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta upp till en vecka.
Grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.

TRÄ I UTSATT LÄGE UTOMHUS 

IMPREGNERING MED PENSEL
Värm GRUNDOLJA till 130 ⁰C, helst i en fritös. Påför rikligt med naturborstpensel på torrt trä – syntetborst håller inte för den höga temperaturen. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.
Oljan tränger in 1–1,5 mm i friskt trä. Du kan öka inträngningen till 2 – 3 mm om du värmer ytan med en varmluftspistol eller IR-värmare under arbetet.
Använd vår tjockare LINOLJA FERNISSA för tryckimpregnerat och annat mycket poröst trä.
GRUNDOLJA vid 130 °C är tunnflytande som vatten. När du påför den varma oljan förångas fukt inne i träet, ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande GRUNDOLJAN tränger in. Man kan se små bubblor av ånga när man påför varm GRUNDOLJA.
Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm GRUNDOLJA – oljan leder föga värme och vid denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid spill. GRUNDOLJANS kokpunkt är 300 ⁰C. Värms den till 180 ⁰C börjar den avge en vit, skarpt luktande ånga från ytan. Vid 130 ⁰C avger den endast en doft av linolja.
Torka av: Efter en halvtimme, torka noggrant bort all olja som är kvar på ytan; de bildar annars ett klibbigt skinn.
Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa innan oljan torkar.
Video: Mikkel Selder visar hur man tvättar penslar  med GROVSÅPA.
Ge tid att oxidera: Vid 20 ⁰C och god ventilation torkar oljan inom ett dygn. Den torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta upp till en vecka.
Grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.
GENOMIMPREGNERING AV ÄNDTRÄ GENOM ATT “FRITERA” I SELDER OLJA
Värm GRUNDOLJA till 130 grader­, helst i en fritös. Fortsätt att värma oljan under hela processen.
När trä ligger i GRUNDOLJA vid 130 grader förångas fukt inne i träet, ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande GRUNDOLJAN tränger in.
Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm GRUNDOLJA – oljan leder föga värme och vid denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid spill. GRUNDOLJANS kokpunkt är 300 grader. Värms den till 180 grader börjar den avge en vit, skarpt luktande ånga från ytan. Vid 130 grader avger den endast en doft av linolja.
Ställ arbetsstyckena i oljan och låt dem stå tills bubblandet av utgående vattenånga upphör. Då har all fukt i träet avgått, och trycket från den avgående ångan har öppnat ringporerna utåt – de öppnar sig inte inåt. (Detsamma sker vid vakuumtorkning av timmer.)
Låt temperaturen sjunka till 90 °C. Den lägre temperaturen bildar ett undertryck och olja sugs in i träet.
Lyft arbetsstyckena ur oljan efter en halvtimme. Olja har då absorberats några cm in i ändträet. Alltför lång absorberingstid leder till att cellernas hålrum fylls med olja. Där gör den ingen nytta, utan hindrar endast tillförseln av syre och därmed oljans torkning.
Video: Snickare Martin Lydén djupimpregnerar ändträ på byggplatsen.
Torka av: Efter en halvtimme, torka noggrant bort all olja som är kvar på ytan; de bildar annars ett klibbigt skinn.
Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa innan oljan torkar.
Video: Mikkel Selder visar hur man tvättar penslar med GROVSÅPA.
Ge tid att oxidera: Vid 20 ⁰C och god ventilation torkar oljan inom ett dygn. Den torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.
Grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.

BEHANDLA ROSTIG (KORRODERAD) METALL 

Avlägsna lös rost, lavar, smuts och lösa färgrester. Knacka bort lös rost med en hammare. Bränn gärna en yta som är täckt av lavar och flagnande rost med en gasolbrännare – sedan går det lättare att borsta bort dem med en stålborste. Använd inte vatten eller alkaliska rengöringsmedel eftersom även en minimal återstod hindrar färgen och oljan från att häfta. Om ytan är fet kan du avfetta med 99% alkohol.
Rostdamm, fast rost och punktkorrosion behöver inte avlägsnas. Torka bort eventuell fukt från ytan med en gasolbrännare.
Påför ROSTSKYDDSOLJA med pensel eller spruta på torrt underlag då dygnstemperaturen hålls över 5 °C. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.
Torka av: Olja som inte absorberas av underlaget utan blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn när den torkar. Om du vill ha en ren och torr yta för exempelvis målning, torka efter 1/2 – 1 timme noggrant bort all olja som är kvar på ytan.
Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa innan oljan torkar.
Video: Mikkel Selder visar hur man tvättar penslar med GROVSÅPA.
Ge tid att oxidera: Vid 20 ⁰C och god ventilation torkar oljan inom ett dygn. Den torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta upp till en vecka.
Grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.

GALVANISERAT PLASTBELAGT PLÅTTAK 

All färg avlägsnas innan behandling, dock inte galvaniseringen. Det går bra med blästring med kolsyresnö. Måla enligt instruktionerna för korroderad metall ovan.

REN METALL 

Grundmåla med LINOLJEFÄRG GRUND.

GLAS 

har traditionellt målats med linoljefärg, till exempel skyltfönster. Måla gärna på baksidan av glas. Då får du en perfekt yta sedd från framsidan. Applicera slutstrykningsfärgen direkt utan grundmålning enligt instruktionerna nedan för målning på släta ytor.

MÅLA MED ETT SNYGGT OCH HÅLLBART RESULTAT

ALLMÄNT 

Selder linoljefärger kan och bör målas till täckande lager; måla dem lika tjockt som du skulle måla alkyd- eller vattenlösliga färger. Om färgen börjar rinna, droppa eller bilda pölar målar du för tjockt. Färgen torkar rakt igenom förutsatt att det är ett lager av färg, inte en pöl. Du kan måla med lätt hand och behöver inte gnida in färgen in i ytan – bindemedlet tränger in i målningsgrunden av sig självt.
Måla inte på fuktigt underlag, vid risk för regn eller om dygnstemperaturen väntas gå under 5 °C under de kommande 24 timmarna.
Sörj för god ventilation när du målar inomhus.
Måla först en strykning LINOLJEFÄRG GRUND och sedan två lager LINOLEFÄRG HALVMATT eller LINOLJEFÄRG HALVBLANK, vit eller bruten till önskad kulör.
Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa innan färgen torkar.
Video: Mikkel Selder visar hur man tvättar penslar med GROVSÅPA.
Måla alla strykningar noggrant till täckande lager så att åtgången blir 8 – 14 m² per liter per strykning, vilket innebär 0,12 – 0,07 mm färglager.
Låt färgen torka ordentligt mellan strykningarna: Vid 20 ⁰C och god ventilation torkar oljan inom ett dygn. Den torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

HALVMATT (HM) ELLER HALVBLANK (HB) SLUTSTRYKNINGSFÄRG 

Använd LINOLJEFÄRG HALVMATT färg, vit eller bruten till önskad kulör, för paneler utomhus och andra grövre ytor där en matt finish är önskvärd och penseldrag inte är märkbara. Penseldragen förblir synliga på ytor målade med halvmatt färg.
Använd LINOLJEFÄRG HALVBLANK, vit eller bruten till önskad kulör, för snickeri och andra släta ytor, på vilka möjligast omärkliga penseldrag är önskvärda. Den halvblanka färgen är i viss grad tixotropisk, d.v.s. penseldragen slätas ut under målningen.

BLANDA SÅ ATT FÄRGEN BLIR HOMOGEN 

Blanda färgen noggrant. Var noggrann med att ta upp allt pigment från burkens botten. Pigmentet bildar en fast kaka på botten i länge lagrade färgburkar. Skrapa upp allt sådant pigment med en flat sticka.
Rör om och skrapa tills färgen verkar vara väl blandad.
Stäng sedan locket och skaka burken

SPÄD INTE UT FÄRGEN 

Måla ”direkt ur burken”. OBS: Färgerna är vattenfria och förstörs om de späds med ens en droppe vatten.

MÅLA RÄTT MED PENSEL 

Linoljefärg flyter inte ut av sig själv utan måste arbetas ut till jämna och täckande lager.
Du behöver inte trycka hårt med penseln; bindemedlet tränger in i underlagets ytstruktur även om du inte trycker alls.
Ta upp en liten mängd färg på penseln, direkt från burken.
Arbeta sedan ut färgen med lätta penseldrag tills färglagret är jämnt och täckande men inte tjockt och rinnande.
Upprepa när det inte längre kommer tillräckligt med färg från penseln.
Video: Fasadmålning med linoljefärg.
Följ instruktionerna på sidan ALLMÄNT ovan.

MÅLA MED ETT SNYGGT RESULTAT PÅ SLÄTA YTOR 

För att få en jämn yta med så osynliga penseldrag som möjligt på släta ytor, t.ex. paneler, dörrar, släta metallytor: använd halvblank slutstrykningsfärg.
Stryk på färgen i en riktning så du får ett täckande och möjligast jämnt färglager.
Korsstryk utan att ta mer färg på penseln, d.v.s. stryk i vinkelrät riktning för att jämna ut färgen.
Släta ytan genom att med fjäderlätt hand föra penseln i samma riktning som du lagt på färgen. Lägger du på för tjockt blir det svårt att jämna ut penseldragen.
Video: Interiörmålning med linoljefärg.
Följ instruktionerna på sidan ALLMÄNT ovan.

MÅLNING MED SPRUTA ELLER ROLLER 

Iakttag speciell noggrannhet för jämna färglager.
Skölj sprutan med lacknafta.

TORKTIDEN VARIERAR 

Färgen torkar genom bindemedlets oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I en lackbox kan färgen bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka. Vid 20 ⁰C och god ventilation torkar färgen inom ett dygn. Starka färger gjorda med C-bas har något längre torktid än de andra färgerna.

LINOLJEFÄRG HÄRDAR LÅNGSAMT UT SEDAN DEN TORKAT 

Sedan färgen har torkat fortsätter bindemedlets oxidering, d.v.s. härdning, under några veckor. Därvid uppstår mikroskopiska sprickor i färglagret som släpper igenom molekyler av vattenånga men inte vatten i vätskeform, som har ytspänning. Färgytan får sin slutliga glans när härdningen är fullständig. Speciellt om du har målat lite ojämnt kan ytans glans variera. Skillnaderna försvinner när härdningen är fullständig. Ytan kan dofta svagt av linolja under härdningen. Därefter är den helt luktfri.

UNDERHÅLL 

Målade ytor kan tvättas med vatten och sura eller neutrala tvättmedel sedan färgen torkat.
OBS: Använd INTE alkaliska tvättmedel, t.ex. GROVSÅPA, då färgen reagerar med baser (motsatsen till syror). Om detta sker, upplöses det yttersta färglagret och ytan måste målas om efter grundlig sköljning och fullständig torkning.
Selder linoljefärg är hållbar eftersom den raffinerade linoljan som används som bindemedel är biologiskt icke nedbrytbar och polymeriseras naturligt till 100%. Därför kan inga mikrober angripa det. Emellertid åldras det långsamt när UV-strålning bryter ner dess molekylkedjor. Detta visar sig först genom att ytan blir matt och blek och genom att lite pigmentpulver lossnar från ytan vid beröring av ytan; färgen “kritar”.
Åldrandet förhindras genom att man applicerar ett tunt lager Selder LINOLJA FERNISSA på den torra och fettfria ytan med pensel eller spruta. Oljan ersätter bindemedlet som UV-strålningen har brutit ner och ytan återfår omedelbart sin ursprungliga färg och glans.
Om du fortfarande har ljusare fläckar eller områden efter en sådan oljebehandling har också det yttersta pigmentskiktet skadats. Slipa sådana ställen lätt med ett #320 papper ordentligt fuktat med olja för att återfå den ursprungliga kulören och glansen.
Den behövliga underhållsintervallen beror på mängden UV-strålning – efter ett par decennier på skuggiga ställen i norr till efter några år på soldränkta ställen i tropikerna. Du kan ge ytan en lätt oljebehandling så ofta du vill för att ytan skall se nymålad ut.
Om underhållet försummas under en längre tid förstörs det mesta av bindemedlet så småningom och färgskiktet spricker upp till små oregelbundna rutor som flagnar av. Flingorna är extremt hårda och har vassa, skärande kanter. Sådana ytor kan ses på ytor utomhus målade med linoljefärg på 1800-talet eller under den första halvan av 1900-talet.
Flagnad färg måste avlägsnas och ytan under den måste målas om. Träytor under sådan gammal färg är extremt torra och bör därför förberedas som en yta från vilken färgen har avlägsnats med varmluftblåsare eller en IR-värmare – se instruktionerna ovan.
LÄS DET TEKNISKA DATABLADET

SÄKERHET 

LINOLJEFÄRG innehåller oxiderande fettsyror som kan självantändas och LINOLJA består helt av dem.
Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av LINOLJEFÄRG eller LINOLJA skall utan dröjsmål dränkas i vatten.
Målade eller oljebehandlade ytor och penslar självantänds inte. Faran gäller endast fibrösa material.
LÄS VÅRT SÄKERHETSDATABLAD

närbild på målad plåt
Bild på trähus som ska oljas in med linolja och sen målas med linoljefärg
Bild på burkar fulla med linoljefärg