• Grund
 • Halvblank A
 • Halvblank B
 • Halvblank C
 • Halvmatt A
 • Halvmatt B
 • Halvmatt C
 • Vit halvblank
 • Vit halvmatt

Linoljefärger

Selder linoljefärger förblir slitstarka och fina när du grundar och målar enligt bruksanvisningen och utför de enkla där beskrivna underhållsåtgärderna.

Vi tillverkar färgerna som zinkbaserad grundfärg, halvblank och halvmatt slutstrykningsfärg, vit samt A-, B- och C-bas för brytning med certifierade och moderna pigment.

Färgerna bryts till önskade NCS, RAL och våra egna kulörer på moderna maskiner som använder vårt brytsystem. Den beställda nyansen är identisk från leverans till leverans.

Färgerna målas:

 • utomhus och inomhus, på alla underlag – från trä till metall
 • vanligtvis en strykning grundfärg och två strykningar slutstrykningsfärg.
 • med lätt hand med pensel, med spruta eller med roller.
 • till täckande lager. En liter färg täcker då 8 - 14 m² per strykning beroende på underlag och varje torkat färglager är 70 - 120 μm (0,07 - 0,12 mm) tjockt.

Färgerna torkar på mindre än 24 timmar vid 20 °C och god ventilation.

De vita färgerna förpackas i 0,5-,, 1- och 5 liters burkar, grundfärgen och brytbaserna i 0,45, 0,9 och 4,5 liters burkar för att lämna plats för brytpastor.

Video: Fasadmålning med Selder linoljefärg.
Video: Interiörmålning med Selder linoljefärg.
Video: Mikkel Selder berättar om hur vi gör linoljefärger av toppklass.

Dryga, hållbara och mögelresistenta

Färgerna innehåller mycket pigment - ett penseldrag färg täcker en stor yta. Färgernas viskositet är trots det optimal då pigmentet är extremt finfördelat.

Bindemedlet – linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffineringsmetod – är biologiskt icke nedbrytbart och vattenavstötande. Det tränger in i underlaget och torkar genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning. Läs mer under TEKNOLOGI.

Våra linoljefärger tränger fäster permanent och ”andas”, d.v.s. släpper igenom vattenånga men inte flytande vatten. Därför samlas inte kondensvatten under färglagret och det flagnar inte av.

Obegränsad livslängd med enkelt underhåll

Våra färger åldras genom att molekylkedjorna i det polymeriserade bindemedlet långsamt bryts ner av UV-strålning. När detta sker, efter ett par decennier i skuggiga lägen i norr ned till efter några år i soldränkta lägen i tropikerna, blir färgen matt och bleknar; färgen "kritar". Ett tunt lager LINOLJA FERNISSA ersätter det förlorade bindemedlet och ger ögonblickligen ytan sin ursprungliga färg och glans. Med denna enkla underhållsåtgärd är färgernas livslängd obegränsad. Om underhållet försummas under lång tid bildas till slut sprickor i färglagret - ett typiskt krokodilskinnsmönster bildas, och enstaka rutor av färg börjar lossna från underlaget. Sådana färgytor från första halvan av 1900-talet är inte ovanliga.

Ladda ner bruksanvisningen i PDF här eller läs den nedan under videon.
Det tekniska databladet och säkerhetsdatabladet för varje färg ligger under fliken "Datablad" i huvudmenyn.

SELDER & COMPANY AB
BRUKSANVISNING FÖR LINOLJEFÄRGER

Arbetet skiljer sig markant både från målning med syntetiska färger och med andra linoljefärger. LÄS OMSORGSFULLT FÖR ETT BRA RESULTAT.
Läs först sammandraget och kolla sedan de kapitel som är relevanta för dig genom att klicka på respektive rader i INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN nedan. 

SAMMANFATTNING

Allmänt

Selder linoljefärger kan målas med pensel, spruta eller roller på alla underlag - från trä till metall.
Måla inte på fuktig målningsgrund, om det föreligger risk för regn eller om dygnstemperaturen förväntas sjunka till under 5 grader.
Målningsgrunden måste vara torr, ren och tät.
Måla endast på minst lufttorrt trä, d.v.s. sådant med en fukthalt av mindre än 12 %.

Innan du grundmålar med LINOLJEFÄRG GRUND:
Försegla kvistar och kådlåpor med Selder SCHELLACK.
Mätta porösa ytor med Selder GRUNDOLJA eller LINOLJA FERNISSA, annars absorberas för mycket bindemedel av målningsgrunden.
Impregnera träytor i utsatt läge utomhus med varm Selder GRUNDOLJA.
Se till att inget vatten kommer in i målningsgrunden bakifrån. Vatten i målningsgrunden och avsevärda rörelser i trä som orsakas av fluktuationer i luftfuktigheten får till och med linoljefärg att flaga av.
Blanda färgen och skaka burken så att färgen blir helt homogen.
Sörj för god ventilation.

Måla med bra resultat
Späd inte ut färgen, måla "direkt från burken".
Penselmålning: Arbeta ut färgen, korsstryk för jämn yta.
Målning med spruta eller roller: iakttag speciell noggrannhet för jämn yta.
Måla först ett täckande men inte tjockt lager LINOLJEFÄRG GRUND, d.v.s. av 70 - 120 μm (0,07 - 0,12 mm) tjocklek. Den vidhäftar speciellt bra då den är särskilt fet, och den motverkar påväxt av mögel, alger och lavar under decennier på den färdiga färgytan då den innehåller 0,5 kg zinkoxid/liter. Den är dock inte lika väderbeständig som slutstrykningsfärgerna.
Låt färgen torka ordentligt mellan strykningarna.
Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa innan färgen torkar.

Säkerhet: Färgen innehåller oxiderande fettsyror som kan självantända. Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av LINOLJEFÄRG skall utan dröjsmål dränkas i vatten.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRBEHANDLA MÅLNINGSGRUNDEN

RENGÖR MÅLNINGSGRUNDEN (klicka för att läsa kapitlet)

FÖRSEGLA KVISTAR OCH KÅDLÅPOR MED SCHELLACK (klicka för att läsa kapitlet)

YTOR AV OBEHANDLAT BARRTRÄ OCH HÅRT LÖVTRÄ I SKYDDAT LÄGE (klicka för att läsa kapitlet)

GAMMAL MÅLAD YTA DÄR FÄRGEN ÄNNU FÄSTER, PUTS OCH BETONG (klicka för att läsa kapitlet)

YTOR AV TRÄ FRÅN VILKA FÄRGEN HAR AVLÄGSNATS MED VARMLUFTSBLÅSARE ELLER IR-VÄRMARE (klicka för att läsa kapitlet)

MDF PLATTOR, TRYCKIMPREGNERAT TRÄ, PORÖSA TAKPLATTOR AV FIBERCEMENT ELLER BETONG (klicka för att läsa kapitlet)

TRÄ I UTSATT LÄGE UTOMHUS (klicka för att läsa kapitlet)

ROSTIG (KORRODERAD) METALL (klicka för att läsa kapitlet)

GALVANISERAT PLASTBELAGT PLÅTTAK (klicka för att läsa kapitlet)

REN METALL (klicka för att läsa kapitlet)

GLAS (klicka för att läsa kapitlet)

MÅLA MED ETT SNYGGT OCH HÅLLBART RESULTAT

ALLMÄNT (klicka för att läsa kapitlet)

HALVMATT (HM) ELLER HALVBLANK (HB) SLUTSTRYKNINGSFÄRG (klicka för att läsa kapitlet)

BLANDA SÅ ATT FÄRGEN BLIR HOMOGEN (klicka för att läsa kapitlet)

SPÄD INTE UT FÄRGEN (klicka för att läsa kapitlet)

MÅLA RÄTT MED PENSEL (klicka för att läsa kapitlet)

MÅLA MED ETT SNYGGT RESULTAT PÅ SLÄTA YTOR (klicka för att läsa kapitlet)

MÅLNING MED SPRUTA ELLER ROLLER (klicka för att läsa kapitlet)

TORKTIDEN VARIERAR (klicka för att läsa kapitlet)

LINOLJEFÄRG HÄRDAR LÅNGSAMT UT SEDAN DEN TORKAT (klicka för att läsa kapitlet)

UNDERHÅLL (klicka för att läsa kapitlet)

SÄKERHET (klicka för att läsa kapitlet)