Olja golv med Selders golvolja gjord på linolja.

Golvolja

Torkande olja för behandling och polering av parkett och trägolv.  Innehåller inget lösningsmedel.

Förpackad i 1 liters och 5 liters plåtkansistrar samt i 200 och 1000 liters fat.

GOLVOLJA är linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffineringsmetod. Den tränger in i underlaget och torkar snabbt genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning. Den är biologiskt icke nedbrytbar, vattenavstötande och motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror, t.ex. citron, vin, ättika.
Vid 20 °C och god ventilation torkar GOLVOLJA inom ett dygn.
Läs mer om vår TEKNOLOGI.

Så använder du GOLVOLJA

GOLVOLJA absorberas av parketten eller golvplankorna till ett djup av 1,5 – 3 mm och ger ytan en djup lyster som inte kan fås med vax eller syntetiska oljor, som bara lägger sig på ytan. Därför håller behandlingen tills det impregnerade träskiktet har slitits bort; i praktiken i årtionden.
Skador kan lätt åtgärdas genom att slipa bort det skadade träet och därefter oljepolera stället.
Där golvet utsätts för hårt slitage uppstår med åren blanka stråk. De blir som nya om man polerar dem med polerskiva och en liten mängd GOLVOLJA vid rumstemperatur.

Har du frågor eller andra funderingar gällande SELDER GOLVOLJA är du varmt välkommen att kontakta oss.

Bruksanvisning för GOLVOLJA

SELDER & COMPANY AB

Arbetet skiljer sig markant från det med andra oljor.
LÄS OMSORGSFULLT FÖR ETT BRA RESULTAT.

Ladda ner bruksanvisningen i PDF.
Det tekniska databladet och säkerhetsdatabladet i PDF ligger under fliken “Datablad” i huvudmenyn .

Bruksanvisning GolvoljaLadda ner